Cefnogaeth i Gymunedau

Cymorth i grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol ym Mro Morgannwg.  

 

Coronafeirws: Cyngor i grwpiau a sefydliadau cymunedol

Caiff y dudalen hon ei diweddaru'n rheolaidd gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am gymorth Coronafeirws sydd ar gael i grwpiau cymundedol a sefydliadau gwirfoddol ym Mro Morgannwg.

  

Mentrau newydd mewn ymateb i argyfwng COVID-19 (Cymru a'r DU gyfan)

Dilynwch y dolenni isod am y wbodaeth ddiweddaraf:

 

 

 

 

Rhaglen Grant Cymunedau Cryf o fis Ebrill 2020 

Cymorth i grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol o unrhyw faint i gyflawni projectau sy'n cefnogi a gwella gwydnwch cymunedau ym Mro Morgannwg.  Bydd manylion ein rhaglen gyllido arfaethedig ar gael yn fuan. 

 

Rhaglen Grant Cymunedau Cryf

 

Dylid cyfeirio pob ymholiad ynglŷn â'r gronfa at scgfapplications@valeofglamorgan.gov.uk. 

 

Cymerwch olwg ar ein hadroddiad Cynnydd ym mis Hydref 2019 am enghreifftiau o brojectau a ariannwyd.  

 

Cronfa Deddf Eglwys Cymru

Grantiau i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol o hyd at £1500 at ystod eang o ddibenion.

 

Cronfa Grant Sefydliad y Maer

Grantiau rhwng £100 a £250 i wella gwaith sefydliadau gwirfoddol ac elusennol ym Mro Morgannwg 

 

Cymorth i gymunedau gwledig yn y FroCyllid ar gyfer treialu syniadau newydd i gefnogi eich cymuned. A yw'r pandemig diweddar wedi tynnu sylw at ffordd newydd o ddarparu gwasanaeth neu gyfle i gefnogi eich cymuned mewn ffordd arloesol? Cysylltwch â Cymunedau Gwledig Creadigol 

 

 

  

<< Dychwelyd i'r Dudalen Cymorth Busnes