Trwydded Personol

Mae Trwydded Personol yn caniatáu i ddeiliad y drwydded awdurdodi gwerthu alcohol o eiddo trwyddedig ar gyfer gwerthu alcohol drwy fanwerthu megis mewn tafarn, siopau sy’n gwerthu alcohol neu archfarchnadoedd.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio 

Er mwyn gwneud cais am Drwydded Personol, rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno cais gan gynnwys y canlynol:

 • Ffurflen gais perthnasol
 • Ffurflen Datgan a Datgelu Collfarnau
 • Tystysgrif gwreiddiol y cymhwyster trwyddedu wedi'i achredu
 • Tystysgrif collfarn troseddol, tystysgrif GDG neu wiriad PNC. Holwch yn eich gorsaf heddlu leol
 • Cofiwch – rhaid i ddyddiad cyflwyno’r dystysgrif neu chwiliadau fod o fewn un mis calendr o’r dyddiad y mae’r Awdurdod Trwyddedu yn derbyn y cais.

   

 • Ffi perthnasol
 • 2 lun pasbort, a rhaid i un o’r rhain gael ei ardystio gan gyfreithiwr, notari, person pwysig yn y gymuned neu unrhyw berson proffesiynol a chymwys gan gynnwys datganiad yn cadarnhau bod y llun yn debyg i’r ymgeisydd
 • Prawf o hawl i fyw a gweithio – Gweler y nodiadau canllaw am ragor o wybodaeth

 

 

Amodau

Mae’r drwydded yn berthnasol ar hyd a lled Cymru a Lloegr. Er mwyn gwneud cais am Drwydded Personol rhaid i chi:

 • Fod o leiaf 18 oed
 • Peidio â chael unrhyw gollfarnau penodol fel y nodir yn y Ddeddf
 • Bod â chymhwyster trwyddedu achrededig 
 • Peidio â bod wedi canslo trwydded personol o fewn 5 mlynedd o’r cais

 

 

Ffioedd

Ffi dynodedig o £37

 

Darparwyr cymwysterau trwydded personol achrededig

Mae’r Ysgrifennydd Cartref wedi achredu’r cymwysterau trwydded personol canlynol dan Ddeddf Trwyddedu 2003, gan ddechrau ar 1 Ebrill 2011:

 

BIIAB (Rhif FfCCh RN5118)

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

Rhif achrediad cymhwyster 501/1494/3

 

BIIAB, Tŷ Wessex, 80 Park Street, Camberley, Surrey, GU15 3PT

 

CIEH (Rhif FfCCh RN5238)

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

Rhif achrediad cymhwyster 601/2104/X

 

Sefydliad Iechyd Yr Amgylchedd Siartredig, Chadwick Ct, 15 Hatfields, Llundain, SE1 8DJ

 

 

 

HABC (Rhif FfCCh RN5219)

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

Rhif achrediad cymhwyster 500/9974/7

 

Highfield Awarding Body for Compliance Ltd, Highfield House, Sidings Court, Lakeside, Doncaster, DN4 5NL

 

 

IQ (Rhif FfCCh: RN5330)

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

Rhif achrediad cymhwyster: 601/4980/2

 

Industry Qualifications, Head Office, Coppice House, Halesfield 7,Telford, TF7 4NA

 

 

 

LASER (Rhif FfCCh: RN5326)

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

Rhif achrediad cymhwyster 600/6446/8

 

Phoenix House, Pyrford Road, West Byfleet, Surrey KT14 6RA

 

 

NCFE (Rhif FfCCh: RN5156)

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

Rhif achrediad cymhwyster 600/1323/0

 

Q6 Quorum Business Park, Benton Lane, Newcastle Upon Tyne, NE12 8BT

 

 

 

Pearson Education Ltd (Rhif FfCCh RN5133)

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

Rhif achrediad cymhwyster: 601/3483/5

 

Pearson Education Ltd, 80 Strand, Llundain, WC2R 0RL

 

 

SQA (Rhif FfCCh: RN5167)

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

Rhif achrediad cymhwyster 600/1269/9

 

The Optima Building, 58 Robertson Street Glasgow G2 8DQ.

 

 

 

Training Qualifications UK

Gwobr Lefel 2 ar gyfer Deiliaid Trwydded Personol

(Rhif FfCCh: RN5355)

Rhif achrediad cymhwyster 601/6508/X

 

84 Liverpool Road, Cadishead, Manceinion, M44 5AN

 

 

 Cysylltwch â’r cyrff hyn yn uniongyrchol er mwyn cael gwybodaeth am gyrsiau, costau ac argaeledd yn eich ardal.

 

 

Troseddau a Dirwyon

Rhaid i ddeiliaid Trwyddedau Personol roi gwybod i’r Awdurdod Trwyddedu perthnasol am unrhyw newidiadau yn eu hamgylchiadau. Bydd peidio â gwneud hyn yn drosedd.