Storio Petroliwm

Mae angen trwyddedu gwirod petroliwm i sicrhau bod y rhai sy’n cadw a dosbarthu petrol yn gwneud hynny mewn modd diogel sy'n annhebygol o beri risg i'r cyhoedd na'r amgylchedd.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran: 

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

Rhaid gwneud cais am ganiatâd neu adnewyddiad drwy ddefnyddio ffurflen gais berthnasol a chynnwys y ffi berthnasol.

 

Rhaid i geisiadau grant hefyd gynnwys llun o:

  • gynllun y safle dosbarthu
  • y system cyfyngiant petrol ar y safle dosbarthu, gan gynnwys tanciau storio a phibellau
  • system ddraenio ar gyfer petrol yn yr adeilad dosbarthu

Mae storio gwirod petroliwm a chymysgeddau angen tystysgrif drydanol ar gyfer gosodiadau newydd ac arolygiadau blynyddol o osodiadau presennol - rhaid i hyn gael ei ddarparu gan drydanwr cymwys a phrofiadol.

 

Caniatâd dealledig

Na. Mae er budd y cyhoedd bod yr awdurdod yn gorfod prosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.

 

Yr amser targed yw 42 diwrnod calendr 

    

Ffioedd

Trwydded i gadw gwirod petroliwm o swm heb fod yn fwy na 2,500 litr

 

 1 flwyddyn     £44.00 

 2 flynedd       £88.00

 3 blynedd    £132.00

 4 blynedd    £176.00

 5 mlynedd   £220.00

 6 blynedd    £264.00

 7 mlynedd   £308.00 

 8 mlynedd   £352.00

 9 mlynedd   £396.00

10 mlynedd  £440.00

 

Trwydded i gadw gwirod petroliwm o swm mwy na 2,500 o litrau ond heb fod yn fwy na 50,000 o litrau

 1 flwyddyn     £60.00 

 2 flynedd     £120.00

 3 blynedd    £180.00

 4 blynedd    £240.00

 5 mlynedd   £300.00

 6 blynedd    £360.00

 7 mlynedd   £420.00

 8 mlynedd   £480.00

 9 mlynedd   £540.00

10 mlynedd  £600.00

 

Trwydded i gadw gwirod petroliwm o swm mwy na 50,000 o litrau

 1 flwyddyn     £125.00 

 2 flynedd       £250.00

 3 blynedd      £375.00

 4 blynedd      £500.00

 5 mlynedd     £625.00

 6 blynedd      £750.00

 7 mlynedd     £875.00

 8 mlynedd   £1000.00

 9 mlynedd   £1125.00

10 mlynedd  £1250.00

 

Gall ymweliadau a wneir yn rhannol neu’n gyfan gwbl y tu allan i oriau swyddfa arferol olygu y codir gordal o 50% ar y ffi safonol neu ar y gyfradd awr safonol fesul swyddfa fesul awr.

  

Cwynion ac Iawn arall

Iawn pan fo Cais yn Methu: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Os gwrthodir cais, gall yr ymgeisiydd apelio i’r Ysgrifennydd Gwladol.

 

Iawn i Ddeiliad Trwydded: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf.

 

Cwynion Defnyddwyr: Edrychwch ar ein gweithdrefn cwynion defnyddwyr