Hysbysiadau Cyhoeddus

Hysbysiadau cyhoeddus o geisiadau a gyflwynwyd i’w cymeradwyo ym Mro Morgannwg 

Deddf Priodas 1994  Deddf Partneriaeth Sifil 2004 Deddf Trwyddedu 2003 Deddf Hapchwarae 2005

Oriau agor

Dydd Llun: 08:45 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Dydd Mawrth: 08:45 – 12:00

Dydd Mercher: 08:45 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Dydd Iau: 08:45 – 12:00

Dydd Gwener: 08:45 – 12:00 / 13:00 – 16:00

Deddf Trwyddedu 2003

 

 

 

Gall unrhyw bersonau sy’n dymuno cyflwyno sylwadau i gais wneud hynny’n ysgrifenedig i: 

 

Trwyddedu

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

Rhaid gwneud sylwadau’n ysgrifenedig dim hwyrach na 28 diwrnod ar ôl dyddiad yr hysbysiad.

 

Ni chaiff unrhyw sylwadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwnnw eu hystyried.

 

Gellir gweld copi o’r cais yn y Swyddfeydd Dinesig yn ystod oriau swyddfa arferol.

 

Noder: Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug yn fwriadol neu’n anystyriol mewn cysylltiad â chais gyda’r uchafswm dirwy ar gollfarn ddiannod yn £5000. 

 

Deddf Priodas 1994 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004

Mae ceisiadau a chynlluniau cysylltiedig ar gael i’w gweld gan y cyhoedd yn:

 

 

Trwyddedu

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 01446 709105