Trwyddedu Tacsis: Gyrwyr

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi Trwydded Ddeuol ar gyfer Gyrwyr Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat.

 

Cyn rhoi trwydded, rhaid i bob ymgeisydd fodloni'r Cyngor ei fod yn berson addas a phriodol i ddal trwydded. Mae'n rhaid eich bod wedi dal trwydded yrru lawn (nid dros dro) am o leiaf deuddeg mis.

 

Mae'r dudalen we hon wrthi’n cael ei hadeiladu. E-bostiwch ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am drwyddedu gyrwyr tacsi. 

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo