Amdanom Ni

 

Swyddogion

Mae tîm o 12 swyddog dan arweiniad y Prif Swyddog Adnewyddu Gwledig, Phil Chappell, yn cyflenwi'r prosiectau sy'n cael eu datblygu gan y Bartneriaeth Wledig a'r Grŵp Gweithredu Lleol. .

 

Y bartneriaeth

Dan arweiniad Cyngor Bro Morgannwg, ac mewn cydweithrediad â’r sector breifat, gyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol, bwriad y barneriaeth ydy cynorthwyo pobl yn y Fro wledig i gyfrannu at fywyd yn eu cymuned mynegi barn am eu datblygiad  trwy ddefnyddio ariannu a darparu cyfleoedd i rwydweithio. .

 

Y Grŵp Gweithredu Lleol

Pobl leol, sy’n penderfynu ble i wario’r arian sy’n cael ei rannu’n fwyaf effeithiol. Mae’r grŵp yn ystyried pob cais yn ofalus a chytbwys, heb ragfarn na ffafriaeth.

 

Y grŵp sydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau fod penderfyniadau o ddydd i ddydd yn gydnaws â gofynion y strategaeth.  .