Cyllid ar gyfer Band Eang

 

Access Cymru

    • addas ar gyfer preswylwyr a busnesau
Fel rhan o’r gwaith o osod rhyngrwyd band eang cyflym iawn, mae Access Cymru yn cynnig grantiau i gyllido (neu gyllido’n rhannol) costau gosod cysylltiadau band eang ar gyfer cartrefi a busnesau yng Nghymru. Mae’n rhaid i gysylltiadau newydd trwy'r cynllun hwn newid y cyflymder yn sylweddol: o leiaf dyblu eich cyflymder lawrlwytho presennol e.e. mae'n rhaid i gysylltiad 10Mbps presennol wella i o leiaf 20Mbps.

 

Mae cyfanswm y cyllid a gewch yn dibynnu ar gyflymder y cysylltiad newydd. Gallwch gael £400 am 10Mbps ac uwch, neu £800 am 30Mbps ac uwch. 

 

Grantiau Access Cymru

 

Tocynnau Rhodd Gigabit

    • yn bennaf ar gyfer busnes

Fel rhan o fenter yr Adran Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, gall busnesau bychain a chymunedau lleol o’u cwmpas ddefnyddio tocynnau rhodd Gigabit i gyfrannu at gost gosod cysylltiad cebl gigabit. 

 

Yng Nghymru, gall busnesau hawlio hyd at £2,500 yn erbyn costau cysylltu unigol neu hyd at £5,500 fel rhan o broject grŵp.  Gall trigolion elwa o’r cynllun gyda thaleb gwerth £800 fel rhan o broject grŵp.

 

Cynllun Tocyn Rhodd Gigabit

 

 

Ffibr Cymuned BT

Mae BT yn gweithio â nifer o gymunedau trwy’r Fro i edrych ar fentrau ffibr cymuned. Mae hyn yn cynnwys gweithio â BT i roi dyfynbris i’r aelwydydd/adeiladau â diddordeb. Yna, gallech ystyried ariannu hyn yn breifat trwy eich cymuned neu ystyried atebion ariannu i'w gyflawni (neu gyfuniad o'r ddau ddewis).

 

Ffibr Cymuned BT