Band Eang Preswyl

Yn dilyn canlyniadau'r rhaglen band eang cyflym iawn, mae’r dudalen ganlynol yn rhoi cip i chi ar y ddarpariaeth band eang ym mhob ardal gymuned, yn seiliedig ar ddata Llywodraeth Cymru.

 

Sylwer efallai nad yw hwn 100% yn gywir, am fod y data wedi ei dynnu o sawl ffynhonnell wahanol ac o bosib wedi newid wedi dyddiad casglu’r data. Lawr-lwythwch fap o’ch ardal er mwyn gweld sut gyflymder band eang sydd.

 

Os oes angen arian arnoch er mwyn gallu cysylltu, gwiriwch ein canllaw cyllid ar gyfer band eang er mwyn gweld pa gymorth sydd ar gael.

 

Allwedd i’r map

 

Mae band eang Mynediad Cenhedlaeth Nesaf (MCN) yn cyfeirio at gyflymderau cysylltedd band eang o dros 30Mbps.

 

Ddim yn gymwys – dim mynediad i rwydwaith cymhwyso

Dim mynediad – dim mynediad i rwydwaith cymhwyso

Dan adolygiad – eiddo oedd i fod i gael mynediad dan y rhaglen flaenorol ond nid oedd modd cwblhau’r broses  

Mynediad Gwael – mae un darparwr yn bodoli neu’n mynd i gael ei drefnu  

Mynediad Da – mae o leiaf 2 ddarparwr yn bodoli neu’n mynd i gael eu trefnu yn y 3 blynedd nesaf