Manteision rhwydweithiau ffibr llawn

Mae’r rhaglen Rhwydwaith Ffibr Llawn Lleol (RhFfLlLl) yn rhoi cyfle i osod rhwydweithiau ffibr ledled Bro Morgannwg.  

 

Ffibr yw seilwaith craidd unrhyw economi ddigidol yn y dyfodol gan fod arloesiadau fel rhithwirionedd, rhaglenni cartref clyfar, teleiechyd a dysgu ar-lein yn gofyn am fand-eang cyflymder uchel o safon uchel.  Mae angen i’r Fro fuddsoddi yn ei seilwaith digidol er mwyn hwyluso’r arloesiadau hyn a chreu'r cyfleoedd economaidd ac arbedion effeithlonrwydd y bydd ffibr llawn yn eu creu.  Gallai’r un technolegau helpu gweithredwyr yn y sector amaethyddiaeth i wella cynnyrch cnydau, rheoli ffermydd a defnydd dŵr.  Mae’r adroddiad hwn yn ceisio rhoi syniad o’r cynnydd economaidd posibl a allai ddod yn sgil gosod rhwydweithiau ffibr, a'r arbedion effeithlonrwydd.

 

Manteision Adroddiad Rhwydweithiau Ffibr Llawn