CoLabora – Mannau Cydweithio mewn Ardaloedd Gwledig

Mae Cymunedau Gwledig Creadigol yn rhan o broject trawswladol gyda phartneriaid o bob rhan o Ewrop i archwilio’r manteision economaidd o greu mannau cydweithio mewn ardaloedd gwledig a chael dealltwriaeth well o arfer gorau o ran sefydlu a chynnal mannau cydweithio.

Bydd y project yn cynnwys gweithio â 7 partner o 6 gwlad yn Ewrop i gyflawni'r amcanion canlynol:

  • ffurfioli methodoleg ar gyfer sefydlu a datblygu mannau cydweithio yn yr ardaloedd gwledig er mwyn atgyfnerthu sgiliau adeiladwyr cymunedau cydweithwyr. 
  • Trwy rannu profiad a gweithgareddau ar y cyd, helpu bob partner, beth bynnag ei gynnydd, i ddatblygu ei fan cydweithio ymhellach (ymwybyddiaeth, cysyniad / dyluniad, sefydlu a datblygu). 
CoLabora Gueret 1

4 amcan cyffredin:

1. Cyfnewid a datblygu arferion da mewn mannau cydweithio

2. Ffurfioli'r broses o greu a datblygu man cydweithio ac ar gyfer adeiladu cymuned o gydweithwyr

3. Dangos y manteision o gydweithio mewn ardaloedd gwledig

4. Ysgogi rhwydweithio rhwng cydweithwyr, rhwng mannau cydweithio a rhwng cydweithwyr o wahanol ardaloedd gwledig.

 

CoLabora Gueret 2

Bydd y project yn cynnwys dysgu o'r partneriaid ar draws Ewrop a gweithio ynghyd i gynhyrchu Pecyn Cymorth yn nodi:

 

 - Esiamplau arfer da o fannau cydweithio gwledig  

 - Y manteision o gydweithio mewn ardaloedd gwledig 

 - Canllaw ar gyfer sefydlu man cydweithio mewn ardaloedd gwledig

 - Y broses ar gyfer sefydlu man cydweithio a datblygu cymuned cydweithio