Bilingual logo CCF

Cynllun Cronfa Cymunedau Arfordirol 

Nod Cronfa Cymunedau Arfordirol yw hybu datblygiad economaidd cymunedau arfordirol y DU drwy roi arian iddynt i greu twf economaidd cynaliadwy a swyddi.

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn grant Cymunedau Arfordirol drwy ei adran datblygu gwledig, Cymunedau Gwledig Creadigol.

 

Drwy ddefnydd y grant hwn, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ‘manteisio i’r eithaf ar botensial cyflogaeth Arfordir Treftadaeth Morgannwg’ drwy annog datblygu busnesau newydd a chefnogi’r rhai sy’n bodoli eisoes ar hyd yr arfordir, yn ogystal â gwneud gwelliannau cyfalaf yn yr ardal. Dyma grynodeb o rai o ganlyniadau’r cynlluniau a’r gweithgareddau hyd yn hyn.

 

Dunraven Bay Slipway November 2015

Llithrfa Bae Dunraven

Cynhaliwyd y gwelliannau arfaethedig i’r llithrfa ym Mae Dunraven, Southerndown, rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 2015 ac mae’r llithrfa newydd ar agor bellach i ganiatáu mynediad hygyrch cyflawn cyhoeddus i’r traeth. Fel rhan o’r gwelliannau yma, bydd cadeiriau olwyn traeth ar gael i’w defnyddio ar y llithrfa a’r traeth yn y Flwyddyn Newydd. Os hoffech chi ddefnyddio cadair olwyn traeth pan fyddwch yn ymweld â’r traeth, mae croeso i chi gasglu un o Ganolfan yr Arfordir Treftadaeth.

  

storage unit area

I Ddod Cyn Hir – Unedau Storio Masnachol

Mae pum uned storio newydd yn cael eu codi ger Canolfan yr Arfordir Treftadaeth ym Mae Dunraven i annog busnesau lleol a darparwyr gweithgareddau i ddefnyddio’r arfordir fel lleoliad i sefydlu eu busnes. Byddant ar gael o wanwyn 2016 ymlaen. Cysylltwch â ni am fanylion.

 

Public Art Consultation

Nodweddion Gateway Features

Mae’r artist Howard Bowcott wedi derbyn comisiwn i greu pedwar cerflun ar raddfa eang i nodi pwyntiau mynediad i’r Arfordir Treftadaeth yn Aberogwr, Llansanffraid, Llanilltud Fawr a Silstwn/Sain Tathan. Cynhaliwyd ymgynghoriadau cyhoeddus, ac mae’r cynlluniau terfynol wrthi’n cael eu paratoi.

 

Am wybodaeth bellach am Gronfa Cymunedau Arfordirol y Gronfa Loteri Fawr, ewch i wefan Y Gronfa Loteri Fawr

 

Ydy’ch busnes chi eisoes wedi’i leoli ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, neu hoffech chi sefydlu busnes ar yr arfordir? Oes angen help a chyngor arnoch chi? Mae gennym swyddog yn ei le drwy gyfrwng arian prosiect Cymunedau Creadigol Gwledig i helpu a chefnogi busnesau newydd a sefydlog Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

 

 Creative-Rural-Communities-logoHoffech chi wybod mwy?

Os oes gennych ddiddordeb yn y prosiect, os oes gennych fusnes ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, neu rydych chi’n chwilio am wybodaeth bellach, cysylltwch â Chymunedau Creadigol Gwledig.