Cynllun Peilot Mapio Cymunedol

Mae’r broses mapio cymunedol yn fodd o ddod â chymuned ynghyd i ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol yn yr ardal, gan gydnabod bod gan bawb rywbeth i’w gynnig a cheisio chwilio am atebion i unrhyw broblemau sy’n codi.

 

Mae’r broses mapio cymunedol yn ffordd o ddod â’r gymuned ynghyd i ganolbwyntio ar y pethau cadarnhaol yn yr ardal, gan gydnabod bod gan bawb rywbeth i'w gynnig a cheisio edrych ar ddatrysiadau i broblemau sy'n codi. 

 

Mae’r broses yn cynnwys cael pobl i siarad ynghylch yr hyn sy’n bodoli eisoes:

  • Asedau Cymdeithasol - Grwpiau cymunedol, sefydliadau ac unigolion
  • Asedau Ffisegol – Canolfannau cymunedol, gofod agored a busnesau
  • a’r hyn sydd wirioneddol o bwys i’r gymuned.
 

 

Manteision Mapio Cymunedol

Mae yna lawer o fanteision i fapio cymunedol, gan gynnwys:

  • Adeiladu ar y cryfderau sydd eisoes yn y gymuned
  • Meithrin perthnasau a phartneriaethau newydd
  • Galluogi’r gymuned i ymchwilio a bod yn ymwybodol o’u hasedau
  • Nodi adnoddau newydd
  • Darparu gwybodaeth i randdeiliaid
  • Darparu tystiolaeth o’r angen am gyllid allanol

Pecyn cymorth

Mae’r pecyn cymorth mapio cymunedol wedi’i ddylunio i helpu pobl sydd eisiau ymgysylltu â’u cymunedau.

 

Mae’n cynnig cymorth a chyngor ar sut i gyrraedd amrywiaeth o bobl, gyda llawer o adnoddau cymorth ymarferol i'ch rhoi chi ar ben ffordd.

 

 

 

community mapping - map discussion

Mapio Cymunedol yn y Fro Wledig

Mae Pecyn Cymorth Peilot Cymunedol wedi ei ddatblygu i gynorthwyo cymunedau i ymgysylltu a darganfod beth sy’n digwydd yn eu cymunedau. Mae Mapio Cymunedol wedi cael ei dreialu yn y cymunedau canlynol:

 

 

Creative-Rural-Communities-logo

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Hannah Dineen, Uwch Swyddog Adfywio