date days strap line

 

 

 

 

 

Dyddiadau Diwrnod Allan 

Mae teuluoedd yn cael y cyfle i wneud rhywbeth gwahanol gyda’i gilydd fel rhan o gynllun a gyflwynir gan Dîm Cymunedau Gwledig Creadigol Cyngor Bro Morgannwg

 

I gael mwy o fanylion, cliciwch Archebu Nawr neu ewch i’r dudalen Facebook.

Os hoffech wneud unrhyw archebion dros y ffôn, cysylltwch â’r swyddfa docynnau drwy ffonio 0333 666 3366.

 

 

event workshops
Event

afon dance logoDawns Afon

Mae Performing Arts for Kids (PAK) yn brosiect dawns a gwisgoedd wythnos o hyd i blant 8+, rhieni ac aelodau o’r teulu sydd â diddordeb mewn perfformio, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Gyda’n gilydd byddwn yn creu cynhyrchiad dawns untro gyda pherfformwyr a rhieni/gwarcheidwaid yn gweithio gyda’r plant i ddylunio a chreu gwisgoedd ar gyfer y perfformiad. Cyfle i ddysgu sgil newydd a chreu atgofion gwych gyda’ch plentyn!

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth ac archebu yma! 

 

Motion Control Dance LogoDosbarth Motion Control Dance

Dosbarth dawnsio cymunedol i blant 6+ oed ynghyd â rhiant/gwarcheidwad sy’n galluogi teuluoedd i fwynhau’r grefft symudiad gyda’i gilydd. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu hyder a hunan-barch. Mae dawnsio’n wych i’ch meddwl, eich corff a’ch enaid.

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth ac archebu yma! 

 

Stained GlassGweithdy Ffenestri Lliw

Dewch i ddysgu sut i greu addurn dal golau i ffenestr liw. Mae’r gweithdai ar gyfer plant 8+ oed a rhiant/gwarcheidwad. Mae’r holl ddeunyddiau wedi’u cynnwys yn y pris. Bydd te a choffi ar gael hefyd.

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth ac archebu yma! 

 

Circus Skills LogoGweithdy Sgiliau Syrcas  

A wyddech chi fod 2018 yn nodi 250 mlynedd ers y syrcas cyntaf? Ymunwch yn y dathliadau, dewch i roi cynnig arni a dysgwch sgiliau syrcas gyda’ch gilydd mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Byddwn ni’n jyglo, yn troelli platiau, yn dysgu sgiliau ar y diabolo a ffyn blodau, yn defnyddio cylchynnau hwla, yn dysgu sgiliau cydbwyso, yn reidio beiciau campau, yn adeiladu pyramidiau dynol a mwy... Mae’r gweithdai ar gyfer plant 5-11 oed a rhiant/gwarcheidwad.

Mae’r dosbarthiadau bellach wedi gorffen.

 

 

Relax Kids LogoRelax Kids De Cymru gyda Rachel                                          

ADosbarth penigamp sy’n helpu i ymlacio mewn rhaglen llawn hwyl i blant 10+ oed gyda rhiant/gwarcheidwad. Bydd pob dosbarth yn dilyn yr un fformat o 7 cam, gan gynnwys symud, ymarferion anadlu, ymestyn ac ymlacio. Bydd y dosbarth yn rhoi’r cyfle i rieni a phlant gysylltu â’i gilydd ac ymlacio gyda’i gilydd. Dosbarth hamddenol llawn hwyl ydyw ond byddwch hefyd yn dysgu am yr ymennydd a ffyrdd o’i helpu ef i’ch helpu chi i oresgyn pryderon.

Mae’r dosbarthiadau bellach wedi gorffen.

 

Confident Cooks LogoCogyddion Hyderus

Gweithdai teulu i roi cyfle i rieni a phlant 5+ oed weithio gyda’i gilydd i greu pryd bwyd dau gwrs i’r teulu.  Bydd eich pryd bwyd yn barod i fynd yn syth i’r ffwrn pan fyddwch yn cyrraedd adre fel y gallwch eistedd i lawr a’i fwynhau gyda’ch gilydd fel teulu.    

Mae’r dosbarthiadau bellach wedi gorffen.

Garlic BulbGarlic and Ginger Cookery School

Dosbarthiadau coginio go iawn i ddysgu plant 8+ oed a rhiant/gwarcheidwad sut i goginio bwyd go iawn. Bydd plant yn dod i goginio gyda’u rheini, gan ddysgu sut i baratoi amrywiaeth o seigiau Eidalaidd, Tsieineaidd ac Indiaidd. Darperir y cynhwysion.

Mae’r dosbarthiadau bellach wedi gorffen.

Forces Fitness LogoForces Fitness  

Dosbarth llawn hwyl i deuluoedd dreulio cymaint o amser â phosib gyda’i gilydd yn gwneud gweithgareddau ffitrwydd sy’n llawn hwyl a chyffro.  Mae’r dosbarthiadau ar gyfer plant 6+ oed a rhiant/gwarcheidwad a byddant yn addysgu’r teulu cyfan am iechyd a ffitrwydd. Byddant yn gweithio gyda’i gilydd mewn timau i oresgyn sawl her meithrin tîm trwy gydol y sesiynau. Y syniad yw nad yw sesiwn ffitrwydd yn unig yw hi.

Mae’r dosbarthiadau bellach wedi gorffen.

 

 

Forest Schools LogoSesiwn Blasu Ysgol Goedwig

Mae’r Ysgol Goedwig yn ysbrydoledig. Mae’n cynnig cyfleoedd i bawb sy’n dod ddatblygu hyder a hunan-barch drwy brofiadau dysgu ymarferol mewn amgylchedd naturiol yng nghanol y coed.

Mae’r sesiwn yn cynnwys gwaith coed gwyrdd, defnyddio offer, cynnau tân a gweithgareddau awyr agored yn ymwneud â’r amgylchedd a’r tymhorau. Bydd rhieni a phlant yn cael y cyfle i goginio a bwyta rhywbeth yn yr awyr agored o amgylch tân agored.  Grŵp oedran targed – Plant 4-11 oed yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad

Mae’r dosbarthiadau bellach wedi gorffen.

 

 

Creative Textiles With Francine Davies LogoTecstilau Creadigol gyda Francine Davies

Mae’r gweithdy hanner diwrnod hwn yn archwilio cyfleoedd i ddysgu ffyrdd creadigol o drawsnewid ac addasu ffabrigau nad oes eu heisiau bellach ar neb.  Mae dau weithdy – un ar gyfer plant 4+ oed i greu cymeriadau a straeon dychmygus ysgogol ac un ar gyfer plant 10+ oed i ddylunio ategolion (e.e. bagiau llaw neu sgarffiau). Ffordd hamddenol o dreulio’r bore’n creu gyda phobl eraill wrth i chi ddysgu gyda’ch gilydd.  Darperir yr holl ddeunyddiau.

 Mae’r dosbarthiadau bellach wedi gorffen.