Dyddiadau Diwrnod Allan - Gweithgareddau Rhieni a Phlant Ynghyd

Bu Cymunedau Gwledig Creadigol yn cynnal cynllun peilot yn haf 2018 sef cyfres o weithgareddau i blant a rhieni gyda’i gilydd yn ardal wledig y Fro.  

Date days providers

Trefnu ‘Dyddiadau Diwrnod Allan’

Aethom ati i alw ar ddarparwyr gweithgareddau i gynnal cyfres o ddigwyddiadau.  Dewiswyd 11 o ddarparwyr i gynnig amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys dosbarthiadau Ffrangeg, crefftau, coginio, dysgu yn yr awyr agored, ymlacio, dawnsio, sgiliau syrcas a hyd yn oed sesiynau ffitrwydd milwrol.  

 

Cynhaliwyd y peilot o Ebrill i Hydref 2018 mewn 4 o gymunedau yn y Fro wledig (Sain Tathan, Gwenfô, Y Rhws ac Ystradowen).

date days forest school 1

Hybu ‘Dyddiadau Diwrnod Allan’

Cafodd y rhain eu marchnata fel ‘Dyddiadau Diwrnod Allan’ ac roeddent yn cynnig rhywbeth gwahanol i deuluoedd yn y Fro Wledig i’w wneud dros yr haf, a chyfle i dreulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd.  Cafodd y gweithgareddau eu hybu ar y cyfryngau cymdeithasol, y Primary Times a’r Gem.  Cafodd posteri a thaflenni eu dosbarthu yn y gymuned leol ac mewn lleoliadau cymunedol.  Bu pob darparwr hefyd yn marchnata eu gweithgareddau eu hunain.

 

Cafodd y gweithgareddau eu harchebu ar-lein drwy’r wefan hon gyda dolenni i Ticketsource.  Roedd pob darparwr yn gosod eu prisiau eu hunain ar gyfer tocynnau rhieni a phlant.  Nid oedd yr un plentyn yn gallu mynychu gweithgaredd heb riant neu ofalwr.

 

date days Spinning plates

Y Gweithgareddau

Er bod yr adborth gan rieni oedd yn mynychu’r gweithgareddau yn gadarnhaol iawn, roedd llai wedi mynychu na’r hyn a ragwelwyd, a bu’n rhaid canslo nifer o weithgareddau oherwydd nad oedd digon wedi archebu lle.  Roedd y gweithgareddau unigol yn fwy poblogaidd na’r sesiynau oedd yn cael eu cynnal bob wythnos. 

 

 Adroddiad Gwerthuso Dyddiadau Diwrnod Allan