Vale heroes banner


Cronfa Grant Argyfwng

Bydd y gronfa’n cynnig grantiau o hyd at £3,000 i grwpiau cymunedol, y sector gwirfoddol, cynghorau tref a chymuned a busnesau cymwys* tuag at gost mentrau ym Mro Morgannwg sy'n helpu aelodau o'r gymuned y mae pandemig Covid-19 yn effeithio'n ddifrifol arnynt. 

*Mentrau a busnesau cymdeithasol sy'n dymuno treialu menter newydd wedi'i hanelu'n uniongyrchol at fynd i'r afael ag angen/anghenion cymunedol lleol.

  

Nod y gronfa yw:

  • Talu costau offer, peiriannau a deunydd arall at diben o gyflenwi gwasanaethau'n effeithlon i drigolion y Fro y mae angen cymorth arnynt.

  • Cynnig cymorth i brofi mentrau newydd sy'n helpu i fynd i'r afael ag anghenion preswylwyr ac sydd â'r potensial i gyflawni effeithiau yn y tymor hwy a/neu gael eu hailadrodd mewn cymunedau ar draws y Fro.

  • Cynnig cefnogaeth gyffredinol i ddarparu gwasanaethau i gymunedau mewn angen o ganlyniad i'r argyfwng Covid-19. 

  

Nodiadau canllaw cronfa grant Arwyr y Fro - gweld a allwch fantesio arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch â:

 

Bydd y rownd nesaf o ymholiadau ar agor tan ddydd Lau, 4 Mehefin 2020