Gweithdai ac Unedau Dechreuol

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn helpu busnesau lleol mewn sawl ffordd. Un o’r rhain yw drwy gynnig unedau gweithdy ar gyfer busnesau newydd a busnesau bach. 

 

BSC the Innovation Quarter Barry

Mae unedau busnes ar gael yn y Ganolfan Gwasanaeth Busnes yn yr Ardal Arloesi yng Nglannau’r Barri neu Ganolfan Fenter y Fro yn Heol Hayes, Sili.

 

Mae’r Cyngor yn berchen ar ac yn rheoli 80 o weithdai a swyddfeydd bach dros ddau safle yn y Barri a Sili. Mae’r unedau yn amrywio o 10 metr sgwâr i dros 128 metr sgwâr (100 i 1300 troedfedd sgwâr) o ran maint

 

  • Mae unedau ar gael ar sail telerau ‘cychwyn a gorffen’ syml
  • Rhent cystadleuol
  • Bydd angen talu ffi gyfreithiol a bond blaendal ymlaen llaw

 

Ymweld â’r safle

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu drefnu i ymweld â’r safle, cysylltwch â:

 

 

Vale Enterprise Centre

Canolfan Fenter y Fro 

Hayes Road, Y Sili CF64 5SY 

 

Gweld y ganolfan ar fap  

 

  

Mae amrywiaeth o unedau o wahanol feintiau ar gael i fusnesau am gyfraddau cystadleuol iawn yng Nghanolfan Fenter y Fro yn y Sili, ychydig i’r dwyrain o’r Barri.

Ceir 61 uned i gyd, yn amrywio mewn maint o 10 i 132 metr sgwâr (110 i 1418 troedfedd sgwâr), yn y Ganolfan Fenter.  

 

Mae yma ddigon o le i barcio, ac mae’n hawdd cyrraedd ffordd gyswllt yr M4. Yn ogystal, mae prisiau Canolfan Fenter y Fro’n gystadleuol iawn.

 

Gallai fod cyfnodau di-rent ar gael ar gyfer unedau dethol, yn unol â’r telerau ac amodau.

 

Business Support Centre BSC

Canolfan Gwasanaeth Busnes (CGB)

Ardal Arloesi, Heol Hood, Y Barri, CF62 5QN

 

Gweld ar Fap

 

Y CGB yw canolfan y Cyngor ar gyfer darparu unedau swyddfa a gweithdai i fusnesau newydd, busnesau lleol sy’n ehangu'n gyflym a mewnfuddsoddwyr. 

 

Mae wedi’i lleoli yn Ardal Arloesi Glannau’r Barri, ger y Tŷ Pwmpio a Chanolfan Feddygol Cei’r Gorllewin.

 

Mae yna wyth gweithdy o 48 a 97 metr sgwâr (523 a 1045 troedfedd sgwâr) a 15 swyddfa o 21 a 43 metr sgwâr (226 a 463 troedfedd sgwâr).

 

Mae ystafell gyfarfod a gofod ymlacio ynghyd â chyfleusterau cegin ar gael i denantiaid.