Sgiliau Cyfrifiadurol

Canolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston

Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT

 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai cyfrifiadur ar gyfer pob lefel, o ddechreuwyr pur i ddefnyddwyr hyderus, ac mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu. 

Group of people in a computer lesson

Gweithdai Cyfrifiadur

Defnyddiwch y gweithdai hyn i ddysgu sut i ddefnyddio cyfrifiadur, rhyngrwyd ac e-bost, a phecynnau cyfrifiadur sylfaenol. Gallwch fynd ymlaen i Lefel 1 gan ddefnyddio pecynnau Microsoft Office megis Word, Excel a PowerPoint. Gallwch ennill achrediad Agored neu ITQ (efallai y codir ffioedd arholiad ar gyfer unedau ITQ).

 

Cynhelir gweithdai ledled Bro Morgannwg, gan gynnwys lleoliadau yn Y Barri, Y Bont-faen a Phenarth. Bydd gweithdai newydd yn dechrau gydol y flwyddyn, cysylltwch â Chanolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston am ragor o wybodaeth neu i archebu eich lle. 

 

Cyrsiau Byr

Dewch i wella eich sgiliau TGCh gyda chwrs byr achrededig a fydd yn helpu i wella eich CV, gwella eich cyflogadwyedd a'ch helpu i ennill sgiliau gwaith gwerthfawr. 

 • Taenlenni Excel
  Cwrs delfrydol ar gyfer y gweithle. Byddwch yn dysgu sut i greu taenlen Excel, gosod testun, ffurfio celloedd a defnyddio fformwla i gyfrifo symiau. 
 • iPad

  Mae ein rhaglenni yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu TGCh a'r Cyfryngau Cymdeithasol, gan ddefnyddio ipads a thabledi i chwilio am swyddi, creu CV a gwneud ceisiadau. Bydd cyrsiau yn cynnwys diogelwch digidol, amddiffyn eich hunan a’ch teulu ar-lein. 

 • Sgiliau PowerPoint a Chyflwyno 

  Delfrydol ar gyfer cyfweliadau neu gyflwyniadau yn y gweithle. Dysgwch sut i ddylunio cyflwyniad PowerPoint, gosod sleidiau, testun ac effeithiau arbennig. 

 • Cynnal a chadw'r cyfrifiadur

  Sgiliau defnyddiol ar gyfer y gymuned. Dysgwch sut i sicrhau bod eich cyfrifiadur yn rhedeg yn esmwyth, glanhau eich bwrdd gwaith a sicrhau bod gosodiadau diogelwch yn eu lle. 

 • Ffotograffiaeth

  Dysgwch sut i gymryd lluniau gwell, cadw, golygu ac uwchlwytho eich delweddau. Addas ar gyfer y gweithle neu’r gymuned.

 • Cyhoeddi Bwrdd Gwaith
  Dysgwch sut i ddylunio a chynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau, cylchlythyron, posteri a thaflenni gan ddefnyddio amrywiaeth o raglenni cyfrifiadur. 
 • Gweithdy Lefel 2 ECDL 
  Mae’r cwrs yn addas os oes gennych eisoes gymhwyster Lefel 1 neu brofiad cyfwerth. Mae 5 modiwl ECDL ar gael, Word, Excel, Access, Gwella Cynhyrchedd a PowerPoint Byddwch yn cwblhau o leiaf un modiwl yn ystod y cwrs deg wythnos.  
 • Gweithdy Lefel 3 Pellach ECDL 
  Mae hwn yn gwrs cyfrifiadur pellach i’r rheiny sydd eisoes wedi cwblhau ECDL Lefel 2. 

 

Am fanylion am y cwrs nesaf sydd ar gael yn eich ardal, neu i gadw eich lle, cysylltwch â’r ganolfan.