Cynnwys Anabledd mewn Addysg Gymunedol (DICE)

Canolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston

Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT

 

Two-Women-Make-A-Music-Therapy

Mewn partneriaeth â Dysgu yn y Gymdogaeth Caerdydd rydym yn cynnig rhaglen dysgu gyda chefnogaeth ar gyfer hamdden a sgiliau. Bydd y cyrsiau 10 wythnos hyn yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Dysgu yn y Gymyned Palmerston. 

 

Cyrsiau Hamdden ‘Dysgu am Oes’ 

Mae’r cyrsiau hyn yn addas i oedolion sydd eisiau gwneud cynnydd a chyflawni sgiliau a chymwysterau a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer y gweithle neu waith gwirfoddol. Bydd cyfle i fynd ymlaen i gwrs 10 wythnos arall.

 

Nodwch: Codir ffi cofrestru ar gyfer y cyrsiau hyn. 

 

courses
Teitl y cwrsDyddAmser
Drymio Affricanaidd  Dydd Llun 4.00pm - 6.00pm
Celf a Chrefft Dydd Mercher 10.00am - 12.00pm
Crochenwaith Dydd Iau 1.00pm - 3.00pm
Cerddoriaeth a Symud Dydd Iau 4.00pm - 6.00pm