Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Canolfan Dysgu Agored, Provincial House, Kendrick Road, Y Barri, CF62 8BF

 

Mae gennym dros 100 o bobl yn astudio ESOL bob blwyddyn. Bydd eich cwrs yn eich helpu i ddefnyddio Saesneg i gyfathrebu.

 

Mae angen Saesneg arnaf ar gyfer fy fisa.  Byddwch yn ymarfer ac yn astudio'r iaith sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich bywyd, i setlo yn y DU, Dinasyddiaeth, gwaith ac addysg.

 

Mae gennym ddosbarthiadau yn y Ganolfan Dysgu Agored yn y Barri a gallwch ddechrau unrhyw bryd. Ffoniwch neu ewch i’r Ganolfan lle gallwn roi mwy o wybodaeth am ein dosbarthiadau, diwrnodau ac amseroedd. 

 

Byddwch yn astudio:

  • Gramadeg 
  • Geirfa 
  • Ynganu 

 

Byddwch yn gweithio tuag at arholiadau ESOL Caergrawnt Lefel Mynediad i Lefel 2 mewn: 

  • Siarad
  • Gwrando
  • Darllen
  • Ysgrifennu

Byddwn yn sicrhau eich bod mewn dosbarth ar lefel sy’n addas i chi. 

 

course
Teitl y cwrsDiwrnodAmser
ESOL Pob lefel o Ddechreuwyr i Lefel 2  Pob dydd

9.30am - 12.00pm and 12.30pm - 3.00pm

ESOL Mynediad 3 i Lefel 1  Dydd Llun 6.30pm - 9.30pm

Cost

Mae costau yn amrywio yn ôl statws. Gall ffioedd cofrestru fod cyn lleied â £10 y tymor. 

 

Nodwch:  Dewch â’ch pasbort a’ch fisa gyda chi wrth i chi wneud cais i sicrhau nad ydych yn talu gormod.