gbot-logo2

Cyrsiau Ailgydio 

Canolfan Dysgu Oedolion yn y Gymuned Palmerston

Cadoc Crescent, Y Barri CF63 2NT

 • 01446 733762

 

Mae’r cyrsiau AM DDIM hyn wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru ac wedi’u dylunio i gefnogi unigolion cymwys i ddychwelyd i gyflogaeth a manteisio ar eu cyfleoedd o ran swyddi. 

 

Byddant yn gwella eich sgiliau, cymwysterau a magu eich hyder ar gyfer dechreuad newydd. Mae ein cyrsiau yn anffurfiol ac yn addas i bawb. Mae ein tiwtoriaid yn gyfeillgar a chymwynasgar. 

 • Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. 
 • Yn derbyn budd-daliadau neu gymorth gan y wladwriaeth (ac eithrio pensiwn ymddeol y wladwriaeth). 
 • Yn chwilio am waith neu’n ceisio cyfleoedd gwell o ran cyflogaeth. 
 • Cymhwyster Lefel 2. 

 

bigstock-Narsissus-Flowers-79446289

 

Creche

Mae creche AM DDIM ar gael i rieni a gofalwyr sy’n mynychu dosbarthiadau yn ystod y dydd yng Nghanolfan Dysgu Oedolion yn y Gymuned Palmerston a Chanolfan Dysgu Agored y Fro.

 

Mae creches yn gwbl gofrestredig i fabanod a phlant rhwng chwe wythnos oed i bum mlwydd oed, ac maen nhw’n cael eu rhedeg gan staff cymwys.

 

Mae'r creche ar gael am sawl sesiwn, ond holwch y canolfannau ynghylch argaeledd.

 

DS: Rhaid archebu lleoedd creche wrth gofrestru. Darperir creche cyhyd â bod digon o blant ar gyfer y creche. 

 

gbot logo web english

GET BACK ON TRACK

Palmerston Adult Community Learning Centre

Cadoc Crescent, Barry, CF63 2NT

 • 01446 733762
 • Email
 • Facebook
 • Twitter

 

These FREE courses are funded by the Welsh Government and designed to support eligible individuals to return to employment and maximise their job opportunities.

A FREE CRECHE is available for parents and carers attending daytime classes.

 

Improve your skills, qualifications and build your confidence for a new start. Courses are informal and achievable for everyone and tutors are friendly and helpful.

 • Courses are FREE to those who are either:

 • Not currently in education, employment or training.

 • In receipt of state benefits or support (excluding state retirement pension).

 • Looking for work or seeking better employment opportunities.

 • Have a level 2 qualification