Gweithdai Celf

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai a fydd yn rhoi'r cyfle i chi wella eich cyfle o ddod o hyd i gyflolgaeth. 

 

Email-marketing-design

Y Rhyngrwyd ac E-bost

Bydd y gweithdy hwn yn eich addysgu sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd i chwilio am swydd, a sefydlu cyfrif e-bost. 

 

Curriculum-vitae

Ysgrifennu eich CV

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i gyflwyno eich sgiliau ac ysgrifennu proffil personol da a llythyr atodol a fydd yn sicrhau bod eich CV yn well na rhai eraill. 

 

Job Application

Ffurflenni a Cheisiadau

Bydd y gweithdy hwn yn eich cefnogi i gwblhau amrywiaeth o ffurflenni cais gan ddefnyddio prosesydd geiriau neu lawysgrifen neu drwy gyflwyno ar-lein. 

 

interview

Sgiliau Cyfweliad

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i gyflwyno eich hun gyda hyder, ystyried pa fath o gwestiynau a fydd yn cael eu gofyn i chi a sut i ddangos eich sgiliau.

 

Am fanylion am y cwrs nesaf sydd ar gael yn eich ardal, neu i gadw eich lle, cysylltwch â:

 

Canolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston

Cadoc Crescent

Y Barri

CF63 2NT