Dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Rydym yn cynnig rhaglen AM DDIM o ddosbarthiadau a gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg, sydd ar agor i unrhyw un sy’n siarad Cymraeg. 

 

Pile of books

Amser Stori

Dewch draw AM DDIM a gwrandewch ar stori Gymraeg gyda'ch plentyn cyn oed ysgol, a rhoi cynnig ar rywfaint o Gymraeg gyda chymorth tiwtor. Croeso i bawb 

  • Bob dydd Llun (yn ystod y tymor) 2.00pm - 3.00pm, Llyfrgell Penarth
  • Bob dydd Gwener (yn ystod y tymor) 9.30am - 11.30am, Coleg Gymunedol y Bont-faen

 

Digwyddiadau arbennig i'r teulu cyfan 

  • Nadolig Cymreig, Dydd Sadwrn 2 Rhagfyr 2017, 10-1pm, Canolfan Ddysgu Palmerston
  • Cynhesu’r Gaeaf, Dydd Gwener 9 Ionawr 2018, 12-2pm, Canolfan Ddysgu Palmerston
  • Cinio Gŵyl Ddewi, Dydd Iau 1 Mawrth 2018, 12-2pm, Canolfan Ddysgu Palmerston

 

Gweithgareddau rheolaidd

 

Clwb Llyfrau (misol), 19.30-20.30pm, Canolfan Ddysgu Palmerston

Caffi Cymraeg (weekly), 10-12pm, Llyfrgell Barri

 

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau cysylltwch â Mared Furnham, Cydlynydd Cymraeg i Oedolion:

 

Canolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston, Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT