Cyrsiau Dysgu â Chymorth 

Canolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston

Cadoc Crescent, Y Barri, CF63 2NT

 

Mae’r cyrsiau dysgu â chymorth hyn wedi’u hachredu ac yn addas i oedolion sydd eisiau gwneud cynnydd a chyflawni sgiliau a chymwysterau a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer y gweithle neu waith gwirfoddol. 

 

Bydd cyfle i fynd ymlaen i gwrs 10 wythnos arall. Mae’r cyrsiau hyn AM DDIM i’r rheiny sy’n gymwys

 

Dysgu i Oedolion ag Anghenion Ychwanegol 

  

Course
CwrsDiwrnodAmser
Magu Hyder Dydd Llun

1.00pm -3.00pm

Gwella eich Sgiliau Cyfrifiadur  Dydd Mawrth

10.00am -12.00pm

Hyder a Phendantrwydd  Dydd Llun

1.00pm - 3.00pm

Cyflwyniad PowerPoint Dydd Mawrth

10.00am - 12.00pm

Sgiliau ar gyfer Gwaith Gwirfoddol  Dydd Llun

1.00pm - 3.00pm

Ffotograffiaeth Ddigidol  Dydd Mawrth

10.00am - 12.00pm 

 

Dysgu i Oedolion â Phrofiad o Broblemau Iechyd Meddwl 

  

Courses
CwrsDiwrnodAmser
Gwella eich Sgiliau Cyfrifiadur  Dydd Mawrth

10.00am -12.00pm

Gwella hunanhyder Dydd Iau

1.00pm - 3.00pm

Y Rhyngrwyd ac E-bost  Dydd Mawrth

10.00am - 12.00pm

Hyder a Phendantrwydd  Dydd Iau

1.00pm - 3.00pm

Archwilio Technoleg  Dydd Mawrth

10.00am - 12.00pm

Paratoi ar gyfer y Gweithle  Dydd Iau

1.00pm - 3.00pm