Clybiau Swyddi 

Mae clybiau gwaith yn rhoi help a chanllaw i’r rheiny sy’n chwilio am swyddi ac yn gwneud cais am swyddi 

 

Bydd ein gweithdai AM DDIM yn eich helpu i: 


  • Gofrestru ar gyfer Paru Swyddi 
  • Defnyddio’r rhyngrwyd i chwilio am swyddi
  • Sefydlu cyfrifon ac anfon e-bost gydag atodiadau 
  • Cwblhau ceisiadau 
  • Diweddaru eich CV a’ch llythyr atodol 
  • Paratoi ar gyfer cyfweliad 

 

courses
LleoliadDyddiad / AmserCyswllt
Llyfrgell Y Barri  Gwener 9.30am - 12.00pm 

01446 733762 (galw heibio, yn ystod y tymor)

The Gathering Place, Sain Tathan Iau 10.30am - 12.30pm

01446 733762 (galw heibio, yn ystod y tymor)

Llyfrgell Llanilltud Fawr  Mercher 1.00pm - 3.00pm

01446 733762 (galw heibio, yn ystod y tymor)

Canolfan Dysgu yn y Gymuned Palmerston Mercher 1.00pm - 3.00pmpm

01446 733762 (galw heibio, yn ystod y tymor)

Llyfrgell Penarth  Gwener 1.00pm - 3.30pm

01446 733762 (galw heibio, yn ystod y tymor)

Canolfan Dysgu Agored y Fro, Y Barri  Mercher 9.30am - 12.00pm

01446 733466 (yn ystod y tymor)