Ffioedd Cyrsiau

Mae ffi’n daladwy am bob cwrs, ond ceir gostyngiad ar rai cyrsiau yn ddibynnol ar yr amodau. 

 

Band A

Ffi llawn

 

Band B

Dros 60 oed, myfyrwyr llawn amser, Cymhorthdal Incwm / Credydau Pensiwn, Lwfans Ceisio Gwaith, Budd-dal Tai, Lwfans Anabledd Eithriadol Ddwys, Lwfans Byw ag Anabledd, Budd-dal Afleoliad Diwydiannol, Lwfans Gofalwr, Budd-dal Anabledd, Budd-dal Gostyngiad Treth Cyngor, Taliad Byw Annibynnol.