Busnes Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth i bobl sy’n sefydlu, rhedeg a datblygu busnesau.

 

Mae’r gefnogaeth sydd ar gael yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac arweiniad a all gael eu darparu ar-lein, dros y ffôn, a thrwy Linell Gymorth Busnes Cymru.

 

Cyfeiriadur Busnesau Cymru

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gwneud ei gorau i hwyluso a hyrwyddo byd busnes Cymru, ac yn helpu cwmnïau i adleoli a ffynnu yma.

Dyma rai o’r rhesymau dros sefydlu busnes yng Nghymru:

  • sgiliau rhagorol
  • ymchwil academaidd wedi ei arwain gan ddiwydiant
  • llywodraeth sydd o blaid busnes
  • yn agos at ganolfannau mawr y DU a'r farchnad Ewropeaidd
  • isadeiledd cyfathrebu
  • eiddo gyda'r safon gorau
  • rhwydweithiau diwydiannol a chadwyn gyflenwi benigamp
  • ansawdd bywyd neilltuol - tirwedd hardd, traethau ysblennydd, adnoddau diwylliannol a hamdden