Rhyddhad Datblygu Newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Cynllun Rhyddhad Ardrethi Dewisol i sbarduno datblygu newydd ac yn y dyfodol.

Mae’r cynllun yn cynnig rhyddhad i eiddo rhag Ardrethi Eiddo Gwag. Mae’r cynllun yn weithredol o 1 Hydref 2013

  • Mae’r polisi’n rhoi rhyddhad o 100% rhag ardrethi eiddo gwag ar gyfer eiddo annomestig nas meddiannir am y 18 mis cyntaf ar ôl cwblhau’r adeilad.

  • Rhaid i’r eiddo fod yn wag, gan gynnwys yn gyfan gwbl neu’n rhannol adeileddau newydd cymwys. (Yn gyfan gwbl neu’n bennaf yw mwy na hanner).

  • Mae’r polisi’n bwriadu nodi eiddo newydd ac eiddo a addaswyd yn sylweddol yn adeileddol, nid eiddo a adnewyddwyd.

  • Mae’r cynllun yn dod yn gymhleth iawn pan fo rhaniadau a chyfuniadau eiddo’n digwydd ac mae’n cyfeirio at y Nodyn Canllaw Technegol ar Ryddhad Datblygiadau Newydd.

  • O ran newid perchenogaeth mae’r rhyddhad yn berthnasol i’r eiddo yn hytrach na’r perchennog.

  • Ni all y cynllun wneud cais i Lywodraeth Cymru/Llywodraeth y DU; Awdurdod Cyhoeddus; y Goron na rhedeg yn gyfochrog ag unrhyw gynllun arall ar gyfer sefydliad sy’n cael unrhyw grant cymorth arall o ran y Cynllun Ardrethi Busnes Ardaloedd Menter. Mae’r cynllun yn gwbl amodol ar gyfyngiadau de-minimis Cymorth Gwladwriaethol trethdalwyr.

 

Bydd angen i’r busnesau unigol gwblhau ffurflen gais y delir â hi’n unigol yn ôl ei rhinweddau ei hun yn unol â chanllawiau’r cynllun a nodir gan Lywodraeth Cymru.

 

Penderfyniad unigolyn neu sefydliad yw p’un a yw am wneud cais am y cynllun rhyddhad ardrethi hwn a chymryd y cyngor cyfreithiol neu broffesiynol angenrheidiol i lywio’r penderfyniad.

 

Gallwch wneud ymholiad i’r: Adran Ardreth Annomestig Genedlaethol, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri CF63 4RU. 

 

Mae rhagor o wybodaeth yn www.wales.gov.uk

 

Gallwch hefyd gysylltu â Llywodraeth Cymru: