Rhyddid Ardrethi Busnesau Bach 

Rhyddhad Ardrethi ar gyfer Busnesau Bach yng Nghymru tan 31 Mawrth 2017 

 

Bydd adeiladau busnes sydd â gwerth ardrethol hyd at £6,000 yn derbyn 100% o ryddhad a bydd y rhai sydd â gwerth ardrethol rhwng £6,001 a £12,000 yn derbyn rhyddhad a gaiff ei leihau ar sail daprog o 100% i sero.

 

Business rates relief

Enghraifft o Werth Ardrethol

Canran o ryddhad ar sail daprog % Rhyddhad

0-6,000 100
7,000 83.4
8,000 66.6
9,000 50.0
10,000 33.3
11,000  16.6

 

Pan fo busnesau yn derbyn cyfradd uwch o ryddhad dan y cynllun cyfredol na dan y cynllun uwch byddant yn derbyn y gyfradd ryddhad sydd fwyaf buddiol iddyn nhw. 

 

Nodiadau:

1. Mae’n rhaid i bob eiddo busnes fod wedi’u meddiannu yn llwyr er mwyn bod yn gymwys ar gyfer rhyddhad.

2. Mae eiddo nad ydynt yn gymwys ar gyfer rhyddhad yn cynnwys y rhai sydd wedi'u meddiannu gan gyngor, awdurdod yr heddlu neu'r Goron; y rhai a feddiannir gan elusennau, clybiau cofrestredig, neu gyrff dielw y mae eu prif amcanion yn ddyngarol, yn grefyddol, yn ymwneud ag addysg, lles cymdeithasol, llenyddiaeth neu’r celfyddydau cain; cytiau traeth, eiddo a ddefnyddir ar gyfer arddangos hysbysebion, parcio cerbydau modur, gwaith carthffosiaeth neu gyfarpar cyfathrebu electronig yn unig.

3. Bydd y canlynol yn parhau i gael ryddhad fel a ganlyn ac ni fyddant yn cael eu heffeithio gan y newidiadau dros dro.

 Bydd adeiladau sydd â gwerth ardrethol rhwng £10,501 ac £11,000 yn derbyn 25% o ryddhad manwerthu – bydd pob un arall yn derbyn y rhyddhad uwch.   Bydd Swyddfeydd Post yn derbyn 100% neu 50% o ryddhad:Bydd adeiladau Gofal Plant cofrestredig gyda gwerth ardrethol o £9,001 - £12,000 yn derbyn 50% o ryddhad.