Yr Uned Gaffael Gorfforaethol

 

Mae gan Gyngor Bro Morgannwg Uned Gaffael Gorfforaethol sy’n gyfrifol am Strategaeth a Pholisi Caffael y Cyngor.

 

Rydyn ni’n hyrwyddo Arferion Caffael Da ar draws y Cyngor, gan sicrhau cydymffurfiaeth â Gorchmynion Sefydlog ar gyfer Contractau, Rheoliadau Ariannol a Chyfarwyddebau Caffael Cyhoeddus yr Undeb Ewropeaidd.

 

Mae’r Uned Gaffael Gyhoeddus yn cynghori ac yn gweithio â phob adran yn y Cyngor gyda’r nod o sicrhau’r gwerth gorau am arian ar yr holl nwyddau, gwaith a gwasanaethau a brynir gan y Cyngor.

 

Dolenni Defnyddiol:

(Saesneg yn unig)

  • Terms and Conditions for Goods - PDF
  • Terms and Conditions for Services - PDF
  • General Conditions for orders under £100k - PDF

Dolenni Allanol:

Gwefan Sell2Wales: www.sell2wales.co.uk

Gwefan Swyddfa Fasnach y Llywodraeth: www.ogc.gov.uk 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: www.wlga.gov.uk