Drawing and Painting Mixed Media

Course Information

Course Code - C2AR012D
Start Date - 29/09/2022
End Date - 16/02/2023
Course Day - Thursday
No of Weeks - 15
Time - 10:00 AM - 12:00 PM
Tutor - Sarah Davies
Drawing and Painting Mixed Media
Register an interest in this course

Fees

  • £151.50

Course Description

TO BOOK 01446 773831

Cadwch le nawr 01446 773831

Arlunio a Phaentio â Chyfryngau Cymysg

Dydd: Iau

Dyddiad: 29/09/2022

Amser: 1000-1200

Hyd: 15 wythnos

Lleoliad: Hen Neuadd y Bont-faen 

 

 

Drawing and Painting Mixed Media with Sarah Davies  (Tuesdays & Thursdays Old Hall )

 

This course is designed to explore different media, techniques and approaches to painting and drawing, using such mediums as Watercolour, Acrylic, Gouache, Pen & Ink among others. Have fun experimenting with new media to explore and expand your own individual creativity. I will provide a series of images which I will email to you, you will need to print these out for the session or have access to them through a phone or tablet. You are welcome to use your own images as well

 

What does the learner need to bring to the course? A4 Cartridge paper / simple set of acrylic paint / set of acrylic brushes / masking tape.

 

 

Darlunio a Phaentio â Chyfryngau Cymysg gyda Sarah Davies (Bob Dydd Mawrth a Dydd Iau yn yr Hen Neuadd )

 

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i archwilio gwahanol gyfryngau, technegau a dulliau o baentio a darlunio, gan ddefnyddio cyfryngau fel Dyfrlliw, Acrylig, Gouache, a Phin ac Inc ymhlith eraill. Dewch i gael hwyl yn arbrofi gyda chyfryngau newydd i archwilio ac ehangu eich creadigrwydd unigol eich hun. Byddaf yn anfon cyfres o ddelweddau atoch mewn e-bost. Bydd angen i chi eu hargraffu ar gyfer y sesiwn neu allu cael gafael arnynt trwy ffôn neu gyfrifiadur llechen. Mae croeso i chi ddefnyddio eich delweddau eich hun hefyd

 

Beth sydd ei angen ar y dysgwr ar gyfer y cwrs?   Papur cetris A4 / set syml o baentiau acrylig / set o frwshys acrylig / tâp masgio.

Venue - Old Hall, Cowbridge

Related Courses