Practica español

Course Information

Course Code - C2LA202D
Start Date - 28/09/2022
End Date - 15/02/2023
Course Day - Wednesday
No of Weeks - 15
Time - 01:00 PM - 03:00 PM
Tutor - Esperanza Cascon-Becerra (Miss)
Practica español
Register an interest in this course

Fees

 • £151.50

Course Description

TO BOOK 01446 773831

Cadwch le nawr 01446 773831

Practica español

Dydd: Mer

Dyddiad: 28/09/2022

Amser: 1300-1500

Hyd: 15 wythnos

Lleoliad: Hen Neuadd y Bont-faen 

 

 

Practica español with Esperanza Cascon-Becerra

This is a revision course aimed at students with an intermediate level of Spanish. The emphasis of the course is on consolidating and practising what they have previously learned.  Speaking will be essential, but the learners will also have opportunities to develop their listening, reading and writing skills. We will revise a variety of verb tenses, vocabulary, and other more challenging aspects of Spanish grammar. We will be using authentic materials from newspapers, books, and websites in Spanish.

What does the learner need to bring to the course? Notebook and pen. Spanish Dictionary.

 

 

 

Practica español gydag Esperanza Cascon-Becerra

Cwrs adolygu yw hwn, wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd â lefel ganolradd o Sbaeneg. Mae pwyslais y cwrs ar atgyfnerthu ac ymarfer yr hyn y mae dysgwyr wedi'i ddysgu o'r blaen.  Bydd siarad yn hanfodol, ond bydd y dysgwyr hefyd yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu. Byddwn yn adolygu amrywiaeth o amserau berfau, geirfa, ac agweddau eraill mwy heriol ar ramadeg Sbaeneg. Byddwn yn defnyddio deunyddiau dilys o bapurau newydd, llyfrau a gwefannau yn Sbaeneg.

Beth sydd ei angen ar y dysgwr ar gyfer y cwrs?   Llyfr nodiadau a phen. Geiriadur Sbaeneg.

Venue - Old Hall, Cowbridge

Related Courses

 • Practica español
  Start Date - 27/09/2022
  Course Day - Tuesday
  No of Weeks - 15
  Time - 10:00 AM - 12:00 PM
  Venue - Old Hall, Cowbridge
 • Spanish 5+
  Start Date - 26/09/2022
  Course Day - Monday
  No of Weeks - 15
  Time - 01:00 PM - 03:00 PM
  Venue - Old Hall, Cowbridge
 • Spanish Advanced / Tertulia
  Start Date - 26/09/2022
  Course Day - Monday
  No of Weeks - 15
  Time - 10:00 AM - 12:00 PM
  Venue - Old Hall, Cowbridge
 • Spanish for Beginners
  Start Date - 28/09/2022
  Course Day - Wednesday
  No of Weeks - 15
  Time - 10:00 AM - 12:00 PM
  Venue - Old Hall, Cowbridge
 • Spanish 4
  Start Date - 27/09/2022
  Course Day - Tuesday
  No of Weeks - 15
  Time - 01:00 PM - 03:00 PM
  Venue - Old Hall, Cowbridge
 • Spanish Advanced / Tertulia
  Start Date - 29/09/2022
  Course Day - Thursday
  No of Weeks - 15
  Time - 10:00 AM - 12:00 PM
  Venue - Trinity Church Rooms Penarth
 • Spanish 5
  Start Date - 29/09/2022
  Course Day - Thursday
  No of Weeks - 15
  Time - 01:00 PM - 03:00 PM
  Venue - Trinity Church Rooms Penarth
 • Spanish 3
  Start Date - 27/09/2022
  Course Day - Tuesday
  No of Weeks - 15
  Time - 06:30 PM - 08:30 PM
  Venue - Zoom Online
 • Spanish for Beginners
  Start Date - 28/09/2022
  Course Day - Wednesday
  No of Weeks - 15
  Time - 06:30 PM - 08:30 PM
  Venue - Zoom Online