Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Chinese Style Cookery

Course Information

Course Code - C3GI002A
Start Date - 04/03/2023
End Date - 04/03/2023
Course Day - Saturday
No of Weeks - 1
Time - 10:00 AM - 04:00 PM
Tutor - Uma Sims
Chinese Style Cookery
Register an interest in this course

Fees

 • £43.00

Course Description

Chinese Style Cookery

To enrol for this course visit EventBrite: ENROL HERE

 

A fresh look at Chinese style cookery with a nod in the direction of Thailand. In the morning session I will demonstrate four dishes, with your hands-on assistance, and we will eat what we’ve prepared for lunch. In the afternoon session you will prepare and cook, with my assistance, one dish from the four that has been demonstrated, for which you will need to bring the main protein elements (e.g. prawns, chicken, nuts etc.) You can then take your food home, to great acclaim. The four dishes you'll learn are: Steamed Wontons, Cashew Chicken, Pad Thai Noodles with Prawns and Stir Fried Ginger Broccoli (V) Nb The dishes contain meat, shellfish, chicken and nuts.

 

Equipment List:

You will need to bring the equipment and main ingredients for the ONE dish you choose to cook for yourself. On enrolment you will be sent more details about each dish and will be given my email address for you to let me know which dish you’re cooking and to ask me any questions. You will only need to bring the protein elements of your chosen dish. I will provide the various sauces you will need, and the smaller items like spring onions, wonton wrappers etc. An apron would be great. Fridges are available.

 

Coginio Bwyd Tsieineaidd 

Dydd: Sad

Dyddiad: 04/03/2023

Amser: 1000-1600

Lleoliad: Cymuned Ddysgu Penarth  

 

Golwg ffres ar goginio Tsieineaidd, gyda blas ar Wlad Thai. Yn sesiwn y bore byddaf yn dangos pedwar pryd bwyd, gyda'ch cymorth ymarferol chi, a byddwn yn bwyta beth rydyn ni wedi'i baratoi i ginio. Yn sesiwn y prynhawn byddwch yn paratoi a choginio, gyda fy help llaw i, un pryd o'r pedwar a ddangoswyd. Bydd angen i chi ddod â'r prif elfennau protein (e.e. corgimychiaid, cyw iâr, cnau ayb). Yna gallwch fynd â'ch bwyd adref i’w frolio. Y pedwar pryd y byddwch chi'n eu dysgu yw:  Wontons wedi’u Mygu, Cyw Iâr Cashiw, Nwdls Pad Thai gyda Chorgimychiaid a Brocoli Sinsir wedi’i Dro-Ffrïo (Ll) ON Mae'r prydau’n cynnwys cig, pysgod cregyn, cyw iâr a chnau.

 

Beth sydd angen i chi ddod gyda chi i'r cwrs?

Bydd angen i chi ddod â'r offer a'r prif gynhwysion ar gyfer yr UN pryd bwyd rydych chi'n dewis ei goginio. Ar ôl cofrestru byddwch yn cael rhagor o fanylion am bob pryd a’m cyfeiriad e-bost er mwyn i chi allu rhoi gwybod i mi pa bryd rydych chi'n ei goginio ac i ofyn unrhyw gwestiynau. Dim ond eitemau protein eich pryd y bydd angen i chi ddod gyda chi. Byddaf yn darparu'r gwahanol sawsiau y bydd eu hangen arnoch, a'r eitemau llai fel shibwns, lapiadau wonton ac ati. Byddai ffedog yn wych. Oergelloedd ar gael.

Venue - Penarth Learning Community

Related Courses

 • Layer Cake
  Start Date - 04/03/2023
  Course Day - Saturday
  No of Weeks - 1
  Time - 10:00 AM - 04:00 PM
  Venue - Penarth Learning Community