Equalities logos

Current Job Vacancies / Swyddi Gwag Cyfredol

View all the Vale of Glamorgan Council current job vacancies including additional information (Policies and Volunteering / Training Opportunities)

Gweld holl swyd?di gwag swyddi cyfredol Cyngor Bro Morgannwg gan gynnwys gwybodaeth ychwanegol (Polisïau a Gwirfoddoli / Cyfleoedd Hyfforddi)

 

Why work for us?

The Vale of Glamorgan Council offers a comprehensive rewards package, open communication, strong leadership and a commitment to employee development.  

Employee Benefits and Support

Pam gweithio i ni?

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig pecyn gwobrau cynhwysfawr, cyfathrebu agored, arweinyddiaeth gref ac ymrwymiad i ddatblygiad gweithwyr.  

Buddion a Chefnogaeth

 

Job Alerts / Hysbysiad Swyddi

 


CfW Logo W2

 

 

Need help with applying for these jobs? For employment support and further advice and guidance please contact Communities for Work

 

Angen help i wneud cais am y swyddi hyn?  Ar gyfer cymorth cyflogaeth a chyngor ac arweiniad pellach cysylltwch â cymunedau ar gyfer gwaith

 

 

 

Apprentice / Prentisiaeth

 

     

 

Additional Information / Gwybodaeth Ychwanegol

Including volunteering and training opportunities / Gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi.