Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan Council
Cyngor Bro Morgannwg

Swyddi Gwag

Gweld yr holl swyddi gwag cyfredol gan gynnwys gwybodaeth ychwanegol (polisïau a gwirfoddoli / cyfleoedd hyfforddi)

Rheolwr Tîm Integredig - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro -  Dyddiad Cau: 18 Awst 2020

Gweithiwr cymorth - Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid (Adferiad) -  Dyddiad Cau: 18 Awst 2020

Prentisiaethau o fewn y Cyngor

Gweithio i'r Cyngor - Buddion a Chefnogaeth

Gweithwyr Cymdeithasol Cymwys i Blant - Mynegwch Ddiddordeb

Equalities logos

 

CfW Logo W2

Angen help i wneud cais am y swyddi hyn?

Ar gyfer cymorth cyflogaeth a chyngor ac arweiniad pellach cysylltwch â cymunedau ar gyfer gwaith

Gwybodaeth Ychwanegol

Gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi.