Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Gweithio

Gwybodaeth am fusnes, dysgu a gweithio ym Mro Morgannwg

Gwasanaeth Trwyddedu

 

Cynllun Adfywiad Rhanbarthol TRIP

Datblygwyd y cynllun hwn fel y Fframwaith Adfywio Rhanbarthol i gefnogi Rhaglen Ymchwilio Adfywio a Dargedir gan Lywodraeth Cymru (TRI) ar gyfer Rhanbarth Cyfalaf De Ddwyrain Cymru Caerdydd ac mae'n cynnwys y 10 sir ganlynol:

 

• Blaenau Gwent

• Pen-y-bont ar Ogwr

• Caerffili

• Caerdydd

• Merthyr Tudful

• Sir Fynwy

• Casnewydd

• Rhondda Cynon Taf

• Torfaen

• Bro Morgannwg

 

Pwrpas y cynllun hwn yw gosod amcanion Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd, ac amlinellu'r meysydd targed a chwmpas y gweithgareddau sy'n bosibl o dan raglen Buddsoddi Adfywio a Dargedir gan Lywodraeth Cymru (TRI) o fis Ebrill 2018 am 3 blynedd. Yn unol â Rhaglen Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd, mae'r fframwaith hwn yn ceisio cefnogi prosiectau sy'n annog gwytnwch cymunedol ac adfywiad economaidd ar draws y rhanbarth (gan ystyried meysydd fel tai, cyfleoedd gwell cyflogadwyedd, creu swyddi a gwell amgylcheddau busnes i gefnogi twf busnes) .