Cost of Living Support Icon

Cyfamod y Lluoedd Arfog 

Ar 23 Mehefin 2011 cyflwynodd Bro Morgannwg Gyfamod Cymunedol – y cyntaf o’i fath yng Nghymru.

 

Os ydych chi’n aelod o’r Lluoedd Arfog, yn gyn-filwr, yn aelod o’r teulu agos, neu’n ŵr neu’n wraig weddw, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymrwymo i hwyluso mynediad rhwydd i’r gefnogaeth a’r hawliau sy’n ddyledus i chi.

 

Mae’r term ‘cymuned y lluoedd arfog’ yn cyfeirio at bawb sydd neu a fu’n aelodau o’r Fyddin, y Llynges, yr Awyrlu Brenhinol a’r Llynges Fasnachol (mewn cyfnod o frwydro). Mae’r gymuned hefyd yn cynnwys aelodau’r teulu agos a dibynyddion y sawl sydd wedi gwasanaethu.

 

Mae ystod eang o wasanaethau wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer cymuned y lluoedd arfog ar gael gan lywodraeth leol, y Weinyddiaeth Amddiffyn a sefydliadau trydedd sector. Gall dod o hyd i’r sefydliad gorau i helpu fod yn broses ddryslyd.

Pan fyddwch chi’n gwneud cais am wasanaeth, gwenwch yn siŵr ein bod yn gwybod eich bod yn aelod o gymuned y lluoedd arfog. Yn aml iawn, maw rheolau arbennig yn berthnasol i aelodau’r gymuned yng nghyd-destun gwasanaethau llywodraeth leol, ac rydyn ni’n awyddus i sicrhau eich bod yn medru elwa ar y rhain. 

 

Cronfa Gyfamod y Lluoedd Arfog

Bwriad y Gronfa Gyfamod yw cynnig cefnogaeth ariannol i gynlluniau lleol sy’n cryfhau’r cysylltiadau neu’r gyd-ddealltwriaeth rhwng aelodau cymuned y Lluoedd Arfog a’r gymuned ehangach maen nhw’n byw ynddi. 

 

Y Gronfa Gyfamod  

 

Dolenni Defnyddiol