Parcio

Rydyn ni’n gweithredu’r rheolau mewn cytundeb partneriaeth newydd ar y cyd â Chyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Mae ein Swyddogion Gorfodaeth Sifil yn patrolio gwahanol rannau o’r sir bob dydd, fel arfer yn y parthau lle mae mwyaf o angen gwella cydymffurfiaeth â rheolau parcio.

 

Mae’r swyddogion yn helpu i nodi parcio anghyfreithlon ac anghyfrifol. Eu swyddogaeth yw cadw ein ffyrdd yn glir ac yn ddiogel ac i orfodi cydymffurfiaeth â chyfyngiadau parcio. Mewn rhai achosion, os yw’n addas, cyn cyflwyno tocyn, byddant yn ceisio egluro wrth y gyrrwr pam na ddylai fod yn parcio’n anghyfreithlon.

 

 

Meysydd parcio Tref y Barri: amseroedd agor cyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd 2019-20

Gellir dod o hyd i fanylion oriau agor meysydd parcio Canol Tref y Barri trwy glicio ar y ddolen isod. Bydd pob maes parcio yn dychwelyd i oriau agor arferol erbyn Dydd Iau 02 Ionawr, 2020.

 

Oriau Agor Nadolig 2019-20

 

Ymgyrch Parcio Twt

Rydyn ni’n dymuno sicrhau bod Bro Morgannwg yn lle diogel i gerdded, gyrru a seiclo. Rydyn ni’n defnyddio’r hashnod #ParcioTwt i hyrwyddo parcio diogelach ledled y Fro. Gallwch roi gwybod am bryderon am barcio amhriodol cyson yn y Fro drwy ffurflen ar-lein.

 

Ffurflen ar-lein

 

Dweud wrthon ni am Gerbydau sydd wedi’u Parcio’n Anghyfreithlon neu’n Anghyfrifol

Gallwch chi ddweud wrthon ni am gerbyd sydd wedi’i barcio’n anghyfreithlon neu’n anghyfrifol drwy gysylltu â’r rheolydd parcio ei hun ym Mhen-y-bont.

 

Ni allwn anfon swyddog yn syth bin mewn ymateb i faterion a ddaw i’n sylw, ond bydd pob galwad yn cael ei chofnodi a’i monitro cyn gynted â phosibl. Ni allwn orfodi rheolau parcio ond pan fod y cyfyngiad, y marciau llinell a / neu’r arwyddion perthnasol yn eu lle. 

 

  • 01656 643643

 

Nodwch: os oes cerbyd wedi’i barcio ar y llwybr troed yn achosi rhwystr mater i’r Heddlu yw hyn, a bydd angen i chi roi gwybod iddyn nhw drwy ffonio 101.