Cost of Living Support Icon

Parcio

Mae Swyddogion Gorfodi Sifil (Prif Swyddog Gweithredol) yn patrolio'r sir yn ddyddiol, maen nhw'n helpu i nodi parcio anghyfreithlon ac anghyfrifol. Mae’r swyddogion yn helpu i nodi parcio anghyfreithlon ac anghyfrifol. Eu swyddogaeth yw cadw ein ffyrdd yn glir ac yn ddiogel ac i orfodi cydymffurfiaeth â chyfyngiadau parcio. Mewn rhai achosion, os yw’n addas, cyn cyflwyno tocyn, byddant yn ceisio egluro wrth y gyrrwr pam na ddylai fod yn parcio’n anghyfreithlon.

 

Meysydd parcio ym Mro Morgannwg

Defnyddiwch y map hwn i ddod o hyd i feysydd parcio ym Mro Morgannwg:

 

 

 

Ymgyrch Parcio Twt

Rydyn ni’n dymuno sicrhau bod Bro Morgannwg yn lle diogel i gerdded, gyrru a seiclo. Rydyn ni’n defnyddio’r hashnod #ParcioTwt i hyrwyddo parcio diogelach ledled y Fro.

 

Ymgyrch Parcio Twt

 

Dweud wrthon ni am Gerbydau sydd wedi’u Parcio’n Anghyfreithlon neu’n Anghyfrifol

Gallwch riportio cerbyd sydd wedi'i barcio'n anghyfreithlon neu'n amhriodol trwy gysylltu â'n canolfan gyswllt, C1V.

 

Ni allwn anfon swyddog yn syth bin mewn ymateb i faterion a ddaw i’n sylw, ond bydd pob galwad yn cael ei chofnodi a’i monitro cyn gynted â phosibl. Ni allwn orfodi rheolau parcio ond pan fod y cyfyngiad, y marciau llinell a / neu’r arwyddion perthnasol yn eu lle. 

 

  • 01446 700111

 

Nodwch: os oes cerbyd wedi’i barcio ar y llwybr troed yn achosi rhwystr mater i’r Heddlu yw hyn, a bydd angen i chi roi gwybod iddyn nhw drwy ffonio 101.