Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Llwybr Cyhoeddus Rhif 26 Pendeulwyn (Gorchymyn Dargyfeirio Llwybr Cyhoeddus) 

Llwybr Cyhoeddus Rhif 6 Sain Dunwyd (Gorchymyn Dargyfeirio Llwybr Cyhoeddus)

Gorchymyn Cau Ffordd Dros Dro  Ffair Dickensaidd – Dinas Powys

Gorchymyn Cau Ffordd Dros Dro 2022  Gŵyl Y Goleuni Sgwâr Y Brenin, Y Barri

Cau Ffordd Dros Dro Penarth A Goleuadau

Cau Ffordd Dros Dro 2022 Goleuadau Nadolig Barri Stryd Fawr

Gorchymyn Cau Ffordd Dros Dro - Ras 10k Ynys Y Barri

Cau Ffordd Dros Dro - Penarth Gŵyl

Mannau Parcio Oddi Ar Y Stryd - Rivermouth, Aberogwr

Cau Dros Dro - Bird Cage Walk, Y Barri

 

 

Cynigion i Waredu a Dyrannu Tir 

 

 

Gorchmynion Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

 

  

Ceisiadau am Faes Pentref/Tref newydd

 

 

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

 

 
Gorchmynion Datblygu Cyffredinol a Ganiateir

 

 

Gweithiau Cyfyngedig

 

 
Ymchwiliadau Cyhoeddus 

 

 

Trwyddedu

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad

 

  

Diwygiadau arfaethedig i Daliadau ym Meysydd Parcio Parciau Gwledig a Chanol Tref

 

 

D Marles

Penaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Y Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU  

 

  • 01446 709402