Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchymyn Cau Ffordd Dros Dro - Ras 10k Ynys Y Barri

Lôn Yr Hen Ysgol, Sant Nicholas - Cau Ffordd (Dros Dro)

Cau Ffordd Dros Dro - Penarth Gŵyl

Lôn Yr Hen Ysgol, Sant Nicholas - Cau Ffordd (Dros Dro)

Mannau Parcio Oddi Ar Y Stryd - Rivermouth, Aberogwr

Cau Dros Dro - Bird Cage Walk, Y Barri

 

 

Cynigion i Waredu a Dyrannu Tir 

 

 

Gorchmynion Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

 

  

Ceisiadau am Faes Pentref/Tref newydd

 

 

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

 

 
Gorchmynion Datblygu Cyffredinol a Ganiateir

 

 

Gweithiau Cyfyngedig

 

 
Ymchwiliadau Cyhoeddus 

 

 

Trwyddedu

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad

 

  

Diwygiadau arfaethedig i Daliadau ym Meysydd Parcio Parciau Gwledig a Chanol Tref

 

 

D Marles

Penaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Y Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU  

 

  • 01446 709402