Cost of Living Support Icon

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg.

 

 

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Ymgynghoriad ar Eithriadau 20mya

Off-Street Parking Charges (Amendment) Order 2023

Dryden Road, Penarth (Traffig Unffordd)

Gorchymyn Cau Ffordd Dros Dro  Ffair Dickensaidd – Dinas Powys

Gorchymyn Cau Ffordd Dros Dro 2022  Gŵyl Y Goleuni Sgwâr Y Brenin, Y Barri

Cau Ffordd Dros Dro Penarth A Goleuadau

Cau Ffordd Dros Dro 2022 Goleuadau Nadolig Barri Stryd Fawr

Gorchymyn Cau Ffordd Dros Dro - Ras 10k Ynys Y Barri

Cau Ffordd Dros Dro - Penarth Gŵyl

Mannau Parcio Oddi Ar Y Stryd - Rivermouth, Aberogwr

Cau Dros Dro - Bird Cage Walk, Y Barri

 

 

Cynigion i Waredu a Dyrannu Tir 

 

 

Gorchmynion Hawliau Tramwy Cyhoeddus 

 

Ceisiadau am Faes Pentref/Tref newydd

Ringwood Crescent, Sain Tathan

 

 

Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus

 

 
Gorchmynion Datblygu Cyffredinol a Ganiateir

 

 

Gweithiau Cyfyngedig

 

 
Ymchwiliadau Cyhoeddus 

 

 

Trwyddedu

 

 

Hysbysiadau Penderfyniad

 

  

Diwygiadau arfaethedig i Daliadau ym Meysydd Parcio Parciau Gwledig a Chanol Tref

 

 

D Marles

Penaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Y Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU  

 

  • 01446 709402