Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diwygiadau arfaethedig i Daliadau ym Meysydd Parcio Parciau Gwledig a Chanol Tref

 

I gyflwyno gwrthwynebiad neu sylwadau e-bostiwch:

  • C1V@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

D Marles

Penaeth Gwasanaethau Cyfreithiol

Y Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU  

 

  • 01446 709402