Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ynni Cartref

Anogwn berchnogion cartrefi i wneud eu tai mor effeithlon o ran ynni ag sy’n bosib.

 

Drwy wneud hyn rydych yn rhoi cyfle gwell am iechyd gwell i’ch hunain, gan arbed ar filiau ynni a lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

 

Tai domestig sy’n gyfrifol am oddeutu chwarter allyriadau carbon deuocsid y DU (y prif nwy tŷ gwydr) ac mae Llywodraeth Cymru wedi targedu effeithlonrwydd ynni’r cartref fel modd o godi safon tai Cymru a lleihau allyriadau carbon deuocsid.

 

Cyngor yr Henoed: Cymorth Gwresogi yng Nghymru

Mae Cyngor yr Henoed (Age UK erbyn hyn, corff dros y DU ond sydd â swyddfeydd yng Nghymru) wedi creu taflen ffeithiau a anelwyd at bobl dros 60 sy’n byw yng Nghymru.

 

Mae’n rhoi cyngor a gwybodaeth i bobl hŷn ynghylch yr help sydd ar gael i gynorthwyo gyda chostau gwresogi a phroblemau tanwydd eraill.

 

Gwefan Cymorth yr Henoed

 

Os carech wybod mwy ynghylch sut i wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni mae’n bosib y gall y gwefannau canlynol fod yn ddefnyddiol:

 

Effeithlonrwydd boeleri  Ymddiriedolaeth Arbed Ynni   Sefydliad Ynni