Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cymorth Costau Byw

Help a chymorth os ydych yn cael trafferth talu eich biliau oherwydd costau byw cynyddol.

 

Warm Welcome. Free Activities, information and support for all. Croeso Cynnes. Gweithgareddau, gwybodaeth a chefnogaeth am ddim i bawb

 

Fel rhan o'n gwaith i gefnogi trigolion yn ystod yr argyfwng costau byw, rydym wedi datblygu cynllun Mannau Cynnes, sef rhwydwaith o fannau cymunedol sy'n cynnig llefydd cynnes a braf i ni ddod at ein gilydd y gaeaf hwn heb unrhyw gost.

 

Mannau Cynnes

 

Grantiau a budd-daliadau

Dewch o hyd i wybodaeth am grantiau a budd-daliadau sydd ar gael a dysgwch ba gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddynt. 

Tai ac ynni

Cyngor ar sicrhau bod eich cartref mor ynni-effeithlon â phosibl i'ch helpu i arbed arian ar filiau tanwydd.

Help gyda bwyd

Gwasanaethau a chymorth sy'n helpu gyda chostau bwyd. Gwybodaeth am dalebau bwyd a banciau bwyd.

 

Cymorth i deuluoedd

Gwybodaeth am gymorth gyda chostau ysgol, costau gofal plant a chymorth ariannol i rieni newydd.

Iechyd a lles

Adnoddau i'ch helpu i wella eich iechyd a'ch lles yn ystod yr argyfwng costau byw.

Help gyda chyflogaeth

Help i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith a chyngor gyrfaoedd.

 

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian?

Mae siarcod benthyg arian yn benthyca arian ac yn codi llog ar y benthyciad heb yr awdurdod cyfreithiol. Maent yn gweithredu yn ein cymunedau gan gymryd mantais ar bobl sy’n agored i niwed yn aml.

 

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei nabod yn gysylltiedig â benthyca arian anghyfreithlon, cyfaddef popeth yw’r peth iawn i wneud.

 

  • 0300 123 3311

 

Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru