Cost of Living Support Icon

Help gyda chyflogaeth

Help i ddod o hyd i gyfleoedd gwaith a chyngor gyrfaoedd.

 

Swyddi Gwag

Cymerwch olwg ar yr holl swyddi gwag presennol. Rydym yn croesawu ymgeiswyr sy'n rhannu ein gwerthoedd (Uchelgeisiol, Agored, Gyda’n gilydd, Balch) ac sydd mor angerddol ag yr ydym ni am gynnig gwasanaethau o safon yn gyffredinol.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Mae Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Bro Morgannwg yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd addysgol ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion.

Gyrfa Cymru

Gall Gyrfa Cymru helpu i gynllunio'ch gyrfa, paratoi i gael swydd, a dod o hyd i'r prentisiaethau, y cyrsiau a'r hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanynt.

Gyrfaoedd a Hyfforddiant Llyfrgelloedd y Fro

Gyda dolenni i adnoddau ar-lein, gweithdai CV, clybiau gwaith a mwy, gall eich gwasanaeth llyfrgell eich helpu chi a'ch gyrfa.

 

Cymunedau am Waith a Mwy

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yn cynnig cymorth i drigolion Bro Morgannwg gael mynediad at gymorth cyflogadwyedd, cyngor, arweiniad a hyfforddiant.

Dod o hyd i'ch Canolfan Byd Gwaith agosaf

Dewch o hyd i wybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer eich Canolfan Byd Gwaith agosaf gan chwilio am swyddfa leol ar wefan GOV.UK.