Cost of Living Support Icon

Warm Welcome. Free Activities, information and support for all. Croeso Cynnes. Gweithgareddau, gwybodaeth a chefnogaeth am ddim i bawb

Mannau Cynnes

Fel rhan o'n gwaith i gefnogi trigolion yn ystod yr argyfwng costau byw, rydym wedi datblygu cynllun Mannau Cynnes,   sef rhwydwaith o fannau cymunedol sy'n cynnig llefydd cynnes a braf i ni ddod at ein gilydd y gaeaf hwn heb unrhyw gost.

 

 

Edrychwch ar ein map am eich gofod agosaf

 

WW CY List header

Rhestr Mannau Cynnes

Mae mannau cynnes ar gael at ddefnydd y cyhoedd ym Mro Morgannwg.


 

Cwestiynau Cyffredin am Fannau Cynnes 

 • Beth yw Mannau Cynnes? 

  Mae Mannau Cynnes yn llefydd cyhoeddus am ddim lle gall ein trigolion fynd i fod yn gynnes, mwynhau cwmni a manteisio ar y cyfleusterau sydd ar gael.  Efallai y bydd rhai Mannau Cynnes yn gallu cynnig lluniaeth poeth, neu roi cefnogaeth a chyngor i chi.  Mae mannau cynnes ar draws Bro Morgannwg, dewch o hyd i'ch lleoliad agosaf chi gan ddefnyddio ein map.

 • Pwy sy'n gallu defnyddio Mannau Cynnes?

  Gall unrhyw un ddefnyddio Mannau Cynnes.  Mae gennym gyfleusterau ar gyfer pob oed a gallu.

 • A yw Mannau Cynnes am ddim?

  Mae Mannau Cynnes bob amser am ddim i'w defnyddio a byddant yn rhoi croeso cynnes i bawb.

 • Sut alla i sefydlu Man Cynnes?

  Os hoffech chi gofrestru Man Cynnes ym Mro Morgannwg, cysylltwch â ni i ddweud wrthym am y cyfleusterau sydd gennych er mwyn i ni eich ychwanegu at ein cyfeiriadur. 

 

 

 Lleoliadau ledled y fro - dewch o hyd i'ch un agosaf ar ein map. Opsiynau ar gyfer pob oed a gallu. Am dimm a chroeso i bawb.