Cost of Living Support Icon

Swyddfa’r Wasg

Mae Swyddfa’r Wasg yn y Cyngor yn ymateb i  ymholiadau gohebwyr y cyfryngau am Gyngor Bro Morgannwg a’i waith

 

Os ydych chi’n dymuno gwybod mwy am storïau newyddion neu os oes gennych ymholiad i’r wasg, croeso i chi gysylltu â ni.

 

Nodwch: Ymholiadau gan ohebwyr y wasg yn unig mae swyddfa’r wasg yn eu hateb.  

 

Gwnewch gais ffilmio

 

Manylion Cyswllt

Cyfathrebu

Cyngor Bro Morgannwg

Y Swyddfeydd Dinesig

Holton Road

Y Barri

CF63 4RU 

 

  • 01446 709453

Oriau Swyddfa

Llun – Iau :

9.00am - 5.00pm

 

Gwener:

9.00am - 4.00pm 

 

Y tu hwnt i’r oriau yma, gellir cyflwyno ymholiadau drwy e-bost a chânt eu hateb ar y diwrnod gwaith nesaf.  

 

 

Y Newyddion Diweddaraf 

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

 

Gallwch chi ddarllen y newyddion diweddaraf gan y Cyngor ar ein gwefan neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol: 

 

 

I wneud ymholiadau cyffredinol, defnyddiwch ein ffurflen gyswllt neu ffonio ein canolfan gyswllt, C1V, ar 01446 700111.