Tai

Gwybodaeth ar dai i bobl sy’n byw yng Nghartrefi’r Fro, cwsmeriaid Homes4U ac i bobl sy’n awyddus i brynu tŷ am y tro cyntaf.

 

Welsh_Government_logo (black text white background)

Ydych chi'n cael trafferth oherwydd y Coronavirus?

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio teclyn newydd i helpu pobl i ddod o hyd i'r cyngor a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt yn ystod y pandemig hwn.

Offeryn cymorth coronafirws

Supporting People

Cefnogi Pobl 

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn rhaglen genedlaethol a ariennir gan grant i ariannu gwasanaethau’n ymwneud â thai.

 

Cefnogi Pobl

Red Welsh-Government logo

Benthyciadau Tai

Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig benthyciadau tai di-log.

 

 Benthyciadau Tai

Ty Iolo Hostel Barry - Photo (02)

Digartref

 

Cyngor a chymorth i bobl sy'n ddigartref, dan fygythiad o fod yn ddigartref neu nad ydynt mewn llety addas.

 

Digartref 

 

Parent and child holding moneybox

Cygnor Arrianol

Mae'r Tîm Cynghori Ariannol yn gweithio gyda thenantiaid y cyngor sydd eisiau help i reoli eu harian. Maent yn helpu tenantiaid sydd ag ôl-ddyledion a'r rheini sy'n ceisio gwneud y gorau o'u hincwm er mwyn gwneud eu tenantiaeth yn fwy fforddiadwy.

 

Cygnor Ariannol

 

Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018

Roedd Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol ar 24 Ionawr 2018. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dogfen Wybodaeth i Denantiaid sy'n egluro effaith y ddeddfwriaeth:

 

www.gov.wales/righttobuy