Cost of Living Support Icon

Celf a Diwylliant

Gwybodaeth ac arweiniad i artistiaid a dilynwyr celf ledled Bro Morgannwg.

 

Yma yn y Fro, rydyn ni’n awyddus i bobl leol ac ymwelwyr fod yn medru cael mynediad i’r celfyddydau, a bod pobl o bob oed a phob rhan o’r gymuned yn medru mwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol.

 

Oriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW  

Art Central Gallery

Gofod godidog i arddangos celf ynddo, ymweld ag e a gwerthfawrogi celf ynddo.

 

Oriau Agor: Llun i Sadwrn, 10.00am tan 3.30pm 

 

Oriel Celf Ganolog   

 

Artists Exchange

Ymuno â Chyfnewidfa’r Artistiaid 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Chyfnewidfa’r Artistiaid, llenwch ffurflen gais a’i hanfon aton ni ynghyd â llun ohonoch chi neu’ch gwaith at:

 

 

 

Cyfnewidfa’r Artistiaid