Cost of Living Support Icon

Canolfannau’r Celfyddydau 

Mae amrywiaeth eang o ganolfannau celf ac adloniant yn y Fro, yn cynnwys orielau, amgueddfeydd a theatrau.

 

Celf Ganolog 

Mae Celf Ganolog wedi’i lleoli yng nghanol y Barri ac yn gampwaith o ran dylunio. Dyma’r lleoliad delfrydol i arddangos ynddo ac ymweld ag e.

 

Canolfan Celfyddydau’r Memo  

Neuadd Goffa’r Barri, sy’n cyflwyno cynyrchiadau theatr proffesiynol, cerddoriaeth a dawns.

 

The Paget Rooms 

Theatr yng nghanol Penarth. 

 

Pafiliwn Pier Penarth 

Mae’r adeilad newydd gael ei adnewyddu, a bydd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau celfyddydol.  

 

Canolfan Gelf Wledig Coed Hills

Prif leoliad y celfyddydau yn yr amgylchedd yng Nghymru.

 

The Market Theatre 

Theatr fach yn y Bont-faen â rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau.

 

Canolfan Celfyddydau Canonhill 

Dosbarthiadau darlunio, stiwdios crochenwaith i artistiaid, Oriel Art4U a chanolfan fyfyrio.

 

YMCA – The Hub 

Mae YMCA y Barri’n ganolfan greadigol ar gyfer y cyfryngau digidol.