Canolfannau’r Celfyddydau 

Mae amrywiaeth eang o ganolfannau celf ac adloniant yn y Fro, yn cynnwys orielau, amgueddfeydd a theatrau.

 

Art Central

Celf Ganolog 

Mae Celf Ganolog wedi’i lleoli yng nghanol y Barri ac yn gampwaith o ran dylunio. Dyma’r lleoliad delfrydol i arddangos ynddo ac ymweld ag e.

 

TurnerHouse

Turner House

Cynhelir arddangosfeydd ffotograffiaeth cyson, amrywiol yn Ffotogallery, Turner House.

 

Memo

Canolfan Celfyddydau’r Memo  

Neuadd Goffa’r Barri, sy’n cyflwyno cynyrchiadau theatr proffesiynol, cerddoriaeth a dawns.

 

Pier-pavillion

Pafiliwn Pier Penarth 

Mae’r adeilad newydd gael ei adnewyddu, a bydd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau celfyddydol.  

 

YMCA the Hub

YMCA – The Hub 

Mae YMCA y Barri’n ganolfan greadigol ar gyfer y cyfryngau digidol.

 

CoedHills

Canolfan Gelf Wledig Coed Hills

Prif leoliad y celfyddydau yn yr amgylchedd yng Nghymru.

 

St Donats

Canolfan y Celfyddydau San Dunwyd  

Canolfan o ragoriaeth wedi’i hariannu gan arian cyhoeddus. 

 

 

Paget-rooms

The Paget Rooms 

Theatr yng nghanol Penarth. 

 

 

Market-theatre

The Market Theatre 

Theatr fach yn y Bont-faen â rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau.

 

 

Canolfan Celfyddydau Canonhill 

Dosbarthiadau darlunio, stiwdios crochenwaith i artistiaid, Oriel Art4U a chanolfan fyfyrio.

 

 

 

 

*Mae cynnwys y dolenni yn Saesneg oni nodir nhw fel hyn.