New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

  • Llun - Gwe: 10.00am - 4.30pm / Sadwrn: 10.00am - 3.30pm 

 

Celf yn y Cyfnod Cloi - Galwad Agored

Mae Rhaglen Datblygu Celfyddydau Bro Morgannwg a Chyfeillion yr Oriel Gelf Ganolog yn eich gwahodd i gyflwyno’ch gwaith ar gyfer arddangosfa rithwir.

 

Bydd yr arddangosfa rithwir yn arddangos y gweithiau celf, projectau a straeon sydd wedi eu creu yn ystod cyfnod cloi'r Coronafeirws. Mae'r celfyddydau wedi chwarae rhan allweddol yn ystod y cyfnod hwn o ymbellhau ac arwahanrwydd cymdeithasol.

 

Celf yn y Cyfnod Cloi - Galwad Agored

 

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.