New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

   

Arddangosfa Gypsy Maker 5

 

Dydd Sadwrn 9 Ebrill i Dydd Sadwrn 21 Mai 2022

 Artworks left to right Imogen Bright Moon, Rosamaria Kostic Cisneros and Corrina Eastwood

Gwaith celf o’r chwith i'r dde © Imogen Bright Moon, Rosamaria Kostic Cisneros a Corrina Eastwood

 

Mae’r Cwmni Celf a Diwylliant Romani yn falch o gyhoeddi eu prosiect parhaus, Gypsy Maker 5, arddangosfa newydd o waith celf gan yr artistiaid Imogen Bright Moon, Corrina Eastwood a Rosamaria Kostic Cisneros, gyda chymorth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Dyma'r pumed tro i'r sefydliad weithio mewn partneriaeth â Gwasanaethau Datblygu'r Celfyddydau Cyngor Bro Morgannwg, yn arddangos yn Oriel Ganolog Celf y Barri.

 

Y gosodiad cyffrous hwn o waith a gomisiynwyd yn arbennig yw'r diweddaraf yn ein prosiect arloesol Gypsy Maker, menter sy'n cefnogi datblygiad gwaith artistig arloesol gan artistiaid sy’n Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Mae prosiect Gypsy Maker 5 yn ehangu gwaith y Cwmni Celf a Diwylliant Romani drwy barhau i ymgysylltu cymunedau SRT gyda'r cyhoedd yn ehangach mewn deialog barhaus am y ffyrdd y mae celf yn parhau i lywio ein bywydau heddiw.

Mae pob un o'r artistiaid yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau o fewn eu gwaith. Mae Imogen Bright Moonyn grefftwr Prydeinig-Romani, yn wehydd stiwdio ac yn arddangos eu gwaith creu celf gyda thecstilau. Mae Imogen yn cyfuno gwehyddu â llaw â chwedleua, llên gwerin a chrefftau treftadaeth i greu ei thecstilau stiwdio. Mae ei gwaith yn defnyddio edau wedi’i droelli â llaw ar wyddiau pren syml i archwilio stori barhaus tecstilau a'u lle yn ein bywydau heddiw.

 

Mae Corrina Eastwoodyn artist, seicotherapydd celf, darlithydd, awdur ac actifydd. Mae Corrina yn Romani ac mae wedi ei hysgogi gan ei phrofiadau personol o gael ei hymylu a’i gormesu, o fod yn SRT (Sipsi Romani Teithiwr) ac yn menyw, i ddatblygu diddordeb mewn rhoi llwyfan i leisiau sydd wedi eu hymylu, a herio gwahaniaethau cymdeithasol a phŵer normadol, drwy gelf, actifyddiaeth ac addysg.

 

Mae Rosamaria Kostic Cisnerosyn ddawnswraig a choreograffydd broffesiynol, yn guradur ac yn athro cymwysedig, sydd wedi byw a dawnsio mewn gwahanol rannau o'r byd, gan gydweithio â llawer o fawrion Fflamenco a ffigurau blaenllaw eraill o’r byd Dawns. Mae hi hefyd yn Hanesydd a Beirniad Dawns, Ysgolhaig Roma, Hanesydd Fflamenco ac Actifydd dros Heddwch. Mae Cisneros wedi dysgu ledled Ewrop a'r Unol Daleithiau, ac yn yr Almaen, Sbaen a Thwrci.

 

Yn anffodus, mae gwybodaeth yn dal yn brin am y gymuned gyffrous hon. Bydd arddangos ei threftadaeth artistig a'i harloesedd diwylliannol presennol o fudd mawr i aelodau cymunedau SRT a'r boblogaeth ehangach.

 

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.