New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

  • Llun - Gwe: 10.00am - 4.30pm / Sadwrn: 10.00am - 3.30pm 

Rhaglen Digwyddiadau Haf - Gaeaf 2019

 

 

'Gyda'n Gilydd': Diwrnod Cofio'r Holocost, 2020


Bydd Oriel Central Art yn coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost (Ionawr 27) gydag arddangosfa o gelf a gweithiau hanesyddol.


Thema eleni yw 'Sefwch Gyda'n Gilydd', fel y'i gosodwyd gan Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio'r Holocost. Mae eleni hefyd yn nodi 75 mlynedd ers rhyddhau Auschwitz-Birkenau.


Fel rhan o'r arddangosfa, bydd ymwelwyr yn gyfrinachol â 'The Last Goodbye', a phrofiad rhithwirionedd rhyngweithiol, 'The Girls of Room 28', straeon pymtheg o oroeswyr benywaidd a fu'n byw gyda'i gilydd yng ngwersyll Terezin, yn ogystal â cyfres o weithiau cyfryngau cymysg eraill.

 

Mae'r arddangosiad yn agor ddydd Sadwrn, Ionawr 11 a bydd yn rhedeg i mewn i fis Chwefror. Bydd digwyddiad coffa yn cael ei gynnal ddydd Llun, Ionawr 27.

 

Arddangosfa'r Haf Clwb Camerau y Barri

Cllr Wilkinson Art Central Camera Club

Mae’r arddangosfa’n cynnwys amrywiaeth lliwgar o 95 o ddarnau wedi'u hongian a sioe sleidiau o lawer mwy o ddelweddau trawiadol.

 

Mae amrywiaeth y gwaith ffotograffig yn cyfleu golygfeydd, tirluniau a morluniau lleol, portreadau a phryfed ar ffurf macroffotograffiaeth. Mae'r clwb wedi cynnwys gwaith ar thema'r gofod hefyd, sy'n cyd-fynd â dathliadau diweddar i nodi hanner can mlynedd ers glanio ar y lleuad.

 

Gwobrau Dysgu Ysbrydoli

Inspire awards group photo

Yr Awst yma, cynhaliodd yr oriel y Gwobrau Dysgu Ysbrydoli blynyddol, sy’n cydnabod llwyddiannau dysgwyr sy’n oedolion ar draws Caerdydd a’r Fro. 

 

Bu nifer o ddysgwyr yn dathlu wedi trechu anableddau a rhwystrau eraill megis problemau o ran hyder, gorbryder ac iechyd meddwl, i gyflawni eu hamcanion, ac hefyd yn cael eu cydnabod gan eu tiwtoriaid am fod yn ysbrydoliaeth i ddysgwyr eraill.

 

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.