New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

 

  • Llun - Gwe: 10.00am - 4.30pm / Sadwrn: 10.00am - 3.30pm 

 

 

Philip Muirden Solo ExhibitionPhilip Muirden Solo Exhibition

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 2018 – Dydd Sadwrn 19 Ionawr 2019

Syrthiodd Philip Muriden mewn cariad â phaentio yn blentyn, ac mae wedi treulio’i fywyd yn gweithio yn y ffurf hon ar gelf. Yn Bennaeth Sylfaen yng Ngholeg Celf Casnewydd, mae Muirden wedi arddangos ei waith yn helaeth ar hyd a lled Cymru a’r DU.

 

Yn gweithio o “Brofiad Retinol” ac “ystyriaethau ar themâu swrrealaidd a chymdeithasol” mae’n creu gwaith sy’n ymgorffori syniadau cymdeithasol a gwleidyddol mewn delweddau o’r ddynol ryw, anifeiliaid a pheiriannau. Mewn gwrthgyferbyniad â hyn, mae hefyd yn paentio golygfeydd o’r môr, glannau’r môr ac ardaloedd y dociau yn ardal ei eni yn ne Cymru

 

Agoriad - dydd Sadwrn 8 Rhagfyr Croeso i bawb!.

 

‘Torn From Home!’

Arddangosfa Diwrnod Cofio'r Holocost

Dydd Sadwrn 26 Ionawr – Dydd Sadwrn 02 Mawrth 2019

Fel rhan o ‘Torn from Home’ HMDT 2019, bydd yr Oriel Gelf Ganolog yn cyflwyno dwy arddangosfa:

HMD Exhibition photo

Alison Lochhead

‘Layered memories of Conflict and Abandonment

Mae’r gwaith yn fyfyrdod ar natur barhaus ac atgofion o ymladd, rhyfel a’r dinistr sy’n weddill. 


HMD Exhibition image

Nerea Martinez de Lecea

‘Child A’

Mae ‘Child A’ yn gyfres o baentiadau digidol untro yn edrych ar blant coll, eu gwahaniad o’u teuluoedd a’u cymunedau, y tarfu, newid mewn hunaniaeth ac, i rai, y golled lwyr o’u hunaniaeth a’u cartref.

 

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.