New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

 

Celf yn y Cyfnod Cloi - Galwad Agored

Yn ddiweddar lansiodd Oriel Gelf Ganolog Cyngor Bro Morgannwg, Gwasanaeth Datblygu'r Celfyddydau a Chyfeillion Celf Ganolog yr arddangosfa ar-lein, casgliad o waith a grëwyd yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Yn wreiddiol yn fenter gymunedol, cymerodd artistiaid lleol ac o bob cwr o'r byd ran, gan gyflwyno cyfanswm o dros 100 o weithiau.

 

Bydd yr arddangosfa'n parhau ar-lein hyd nes y gellir ei dangos yn Oriel Celf Ganolog. 

 

Rhaglen llawn yr arddangosfa

 

  

Cyflwyniadau cerddoriaeth

 

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.