New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

  • Llun - Gwe: 10.00am - 4.30pm / Sadwrn: 10.00am - 3.30pm 

 

Llyfrau Agored – Llyfrau Plygu Tsieineaidd a Gwaith ar Bapur  

  • Dydd Sadwrn 13 Ebrill - Dydd Sadwrn 11 Mai 2019

Dechreuodd Llyfrau Agored yn 2010, yn dilyn ymweliad yr arlunydd lleol Mary Husted (y Barri) â Tsieina. Mae'r arddangosfa yn dangos cyfres o lyfrau sy'n plygu, a gwaith wal ar bapur. Ers y cychwyn mae Husted gydag artistiaid eraill o Gymru o bob cwr o'r byd wedi cyfrannu ac wedi arddangos eu llyfrau agored hyfryd.

NLW 2012

Cynhaliwyd yr arddangosfa gyntaf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn 2012 ac ers hynny ym Mryste, yna Tsieina lle yn 2013 ar y cyd ag Amgueddfa Gelfyddyd Gyfoes Sanshang, cafwyd y sioe ryngwladol gyntaf a oedd yn cynnwys rhai o arlunwyr llyfrau plygu enwocaf y byd, cyn mynd ymlaen i Hong Kong, Canada ac India.

 

Heddiw mae'r arddangosfa Llyfrau Agored wedi dod yn fforwm o gyfnewid rhwng artistiaid, curaduron ac ymwelwyr ar draws y byd.

 

Yn dychwelyd i Gymru mae'r arddangosfa hon mewn cydweithrediad â'r 'Paper Exchange' yng Nghelfyddydau’r Bae yn cyflwyno'r her: beth fyddai’n digwydd petawn yn cyfnewid ein deunyddiau gwaith arferol am rai eraill? Mae mewn partneriaeth ag Amgueddfa Gelfyddyd Gyfoes Sanshang.

 

Digwyddiad Agoriadol: Dydd Sadwrn 13 Ebrill, 2.00pm - 4.00pm

 

Blwyddyn ym mywyd Y Barri 

  • Dydd Sadwrn 18 Mai - Dydd Sadwrn 1 Mehefin

 

A-Year-in-the-Life-of-Barry--photoY ffotograffydd Kevin Moore yn dathlu pobl leol. Ar ôl dros flwyddyn o dynnu lluniau mae Kevin wedi llwyddo i gipio miloedd o ddelweddau o bobl gyffredin mewn mannau cyffredin, yn gweithio ac yn hamddena yn nhref y Barri.


Mae'r arddangosfa gyffrous hon yn gwahodd y gwyliwr i fwynhau, myfyrio a hel atgofion am wynebau a lleoedd cyfarwydd sy'n dathlu'r gymuned leol.


Cynhelir y sioe yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia (20 -26 Mai) ac mae'n cyfrannu at y digwyddiadau a gynhelir yn y Barri a'r ardal ehangach, gan wahodd unrhyw un i fwynhau gyda theulu a ffrindiau ein horiel a gafodd ei henwi’n oriel sy’n deall demensia yn ddiweddar.


Digwyddiad Agoriadol: Dydd Sadwrn 18 Mai

Sioe Diwedd Blwyddyn Coleg Caerdydd a'r Fro

  • Dydd Sadwrn 8 Mehefin - Dydd Sadwrn 22 Mehefin

 

Mae sioe diwedd y flwyddyn myfyrwyr Coleg Caerdydd a'r Fro yn gasgliad cyffrous o waith celf a dylunio arloesol a chyfryngau cymysg. Gan ganolbwyntio ar agweddau personol ar eu pynciau a thechnegau creadigol, mae'r arddangosfa yn dangos yr heriau y mae'r myfyrwyr wedi mynd i'r afael â nhw yn ystod eu cyrsiau. Mae arddangos yn yr Oriel Gelf Ganolog yn cefnogi'r myfyriwr i gael cydnabyddiaeth broffesiynol wrth ddatblygu eu gyrfaoedd yn y dyfodol.


Yn Agor: Dydd Iau 4 Mehefin 6.00pm – 8.00pm

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.