New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

 

Water Dragon by David Horgan-HardingYn galw ar artistiaid ifanc uchelgeisiol

Fel rhan o'r Haf o Hwyl bydd Oriel Celf Ganolog yn arddangos gwaith celf pobl ifanc Bro Morgannwg yn ystod mis Medi. Mae’r ‘Arddangosfa Haf o Hwyl’ i bobl ifanc yn agored i unrhyw un hyd at 25 oed, a hoffai arddangos eu gwaith celf.

Os hoffech chi fod yn rhan o'n harddangosfa, cysylltwch â artcentral@valeofglamorgan.gov.uk. Cofiwch gynnwys eich enw, y teitl a llun o'r darn, ac unrhyw wybodaeth berthnasol arall er enghraifft, eich stori mewn perthynas â'r gwaith celf.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 16 Awst 2021. Byddwn yn derbyn gweithiau celf i'r oriel ar ddydd Mercher 18 a dydd Iau 19 Awst 2021 rhwng 10am a 4pm.

Sylwch: rhaid i'r holl waith gael ei osod mewn fframiau a dod yn barod i'w arddangos, gyda phlatiau drych neu osodiadau eraill sy'n addas ar gyfer hongian waliau. Rhaid i bob gwaith gael ei labelu â'ch enw, gwybodaeth gyswllt a phris gwerthu (os ydych chi'n dymuno gwerthu'r gwaith), neu ei farcio fel NFS (Ddim ar Werth).

 

arts in isolation imageCelfyddau y cyfnod clo yn FYW

Tan yn ddiweddar, cynhaliwyd arddangosfa'r Celfyddydau y cyfnod clo ar-lein yn unig. Mae Oriel Celf Ganolog bellach yn arddangos dros 80 o weithiau unigol gan drigolion y Fro, yn ogystal ag artistiaid ymhellach i ffwrdd.

Cafodd y gweithiau sy'n cael eu harddangos eu creu yn ystod cyfnod cloi COVID-19 ac maen nhw'n gymysgedd o waith o baentiadau, printiau, cerfluniau, tecstilau, ffotograffiaeth a cherddoriaeth. Mae’r gwaith yn cyfleu profiadau, heriau ac atgofion unigolion y flwyddyn ddiwethaf yn greadigol.

 

Poster Celfyddau y cyfnod Clo yn FYW

Gweithgareddau Celf yr Haf

Mae yna amrywiaeth o weithgareddau yn seiliedig ar gelf yn cael eu cynnal ar draws y Fro yr haf hwn. Mae gweithgareddau yn cynnwys:

 • Lluniadu Cartwnau

 • Celf a Geiriau

 • Ysgrifennu Caneuon

 • Hudlathau Rhyfeddol

 • Ffyn Dwylo Tonau

 • Llyfr Braslunio Concertina

 • Cerdyn Post i fy Hunan

 • Dudalen i'r Llwyfan

 • Academi Dylanwadwyr

 • Colur Effeithiau Arbennig

 • Gweithdai Lluniadu a Phaentio Awyr Agored

 

Archebwch ar-lein

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein:

 

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.