Cost of Living Support Icon

New Art Central LogoOriel Celf Ganolog 

Neuadd y Dref, Sgwâr y Brenin, Y Barri CF63 4RW (Mynediad drwy lyfrgell y sir)

 

Lleolir oriel Celf Ganolog, gofod arddangos clodfawr y Fro, yng nghanol y sir. Mae’n lle godidog i arddangos ynddo, i ymweld ag e ac i werthfawrogi celf ynddo.

 

Mae oriel Celf Ganolog yn ofod golau, hyblyg a chroesawgar  Mae rhaglen Celf Ganolog yn cynnwys arddangosfeydd amrywiol gan artistiaid, grwpiau cymunedol, ac arddangosfeydd amlwg a theithiol. Mynediad AM DDIM. 

 

Yn Dod Cyn Hir! Dewch i gwrdd â'r arlunydd Jenna Murphy yn Oriel Art Central

Bydd yr arlunydd Jenna Murphy yn Oriel Art Central ddydd Sadwrn 3 Chwefror 11am – 1pm. Dewch draw am baned, cwrdd â'r artist a gweld ei gwaith. Croeso i Bawb.

 

Life in Colour Exhibiton

Wedi'i hysbrydoli gan ei thad Mathew Murphy, sydd hefyd yn artist, treuliodd ei dyddiau cynnar yn arlunio o dan ei arweiniad ef.  Gan astudio ym Mhrifysgol De Cymru, graddiodd Jenna yn 2009 gyda Gradd Baglor yn y Celfyddydau mewn Effeithiau Gweledol a Graffeg Symud. 

 

Yn ystod cyfnod clo 2020, symudodd ffocws Murphy tuag at fyd rhyfeddol bywyd gwyllt.  Daeth yr unigedd gorfodol yn gatalydd ar gyfer creadigrwydd, gan arwain Murphy i baentio'n ddyddiol a rhannu ei chreadigaethau ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddenu cynulleidfa fyd-eang yn gyflym. Gan weithio'n bennaf gydag acrylig ar gynfas, mae ei chariad at liwiau beiddgar, anuniongred yn amlwg ym mhob strôc o'i brwsh.

 

Gyda dros ddegawd o brofiad o werthu ei gwaith celf, mae darluniau Murphy o baentiadau anifeiliaid wedi dod yn boblogaidd iawn.  Mae pob darn yn dystiolaeth o’i gallu i ysgogi ymatebion trwy balet cyfoethog o arlliwiau anghonfensiynol.  Mae ei chelfyddyd yn ddathliad o fywiogrwydd bywyd a gwledd o liw sy'n swyno ac yn rhyfeddu. 

 

Mae'r casgliad yn arddangos cyfuniad o fywyd gwyllt a phortreadau.  Fel golygydd hyfforddedig gyda gradd mewn ffilm mae hi'n cael ysbrydoliaeth o ddiwylliant pop a byd y sinema.  Mae ei chariad at ffilm yn amlwg yn y darluniau o bortreadau benywaidd.  Mae ei gwaith yn dystiolaeth o'r gred y dylai'r byd fod yn gynfas wedi'i beintio â thapestri cyfoethog o liwiau.

 

  

Arddangos yn Oriel 

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos eich gwaith neu gynnal gweithdai neu ddigwyddiadau yn oriel Celf Ganolog, llenwch ein ffurflen ar-lein: 

Ffurflen Gais Arddangos

 

Nodwch: Mae’r broses geisio’n un gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus.

 

Gwirfoddoli 

Oes gennych ddiddordeb yn y celfyddydau? Mae Oriel Celf Ganolog yn chwilio am wirfoddolwyr. Byddai angen i wirfoddolwyr gynorthwyo ymwelwyr a’r Swyddog Datblygu’r Celfyddydau 

 

 

Crefftau yn Oriel 

Mae amrywiaeth o grefftwaith cyfoes ar werth yn oriel Celf Ganolog gan artistiaid o Gymru ac artistiaid rhyngwladol. Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos a gwerthu eich gwaith celf yn yr oriel, bydd angen i chi ddarparu manylion a lluniau o’ch gwaith ynghyd â CV a/neu lythyr eglurhaol.