Cost of Living Support Icon

Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Cyngor Bro Morgannwg yn sicrhau cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer mentrau diogelwch ffyrdd a theithio llesol gwell

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer amryw fentrau trafnidiaeth, sy'n dod i gyfanswm o £3,759,954

Cyngor yn cyhoeddi canlyniadau'r arolwg Beth Am Siarad am Fywyd yn y Fro

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgelu canlyniadau ei arolwg Beth Am Siarad am Fywyd yn y Fro.

Dyfarnu achrediad ansawdd cenedlaethol i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd y Cyngor

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Cyngor Bro Morgannwg wedi ennill Gwobr Ansawdd Teuluoedd yn Gyntaf.

Mae'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am brawf adnabod pleidleisiwr am ddim ar gyfer Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn prysur agosáu

Mae'r amser i wneud cais i gael ID pleidleisiwr am ddim cyn etholiadau mis Mai yn prinhau. Bydd angen i unrhyw un nad oes ganddo/ganddi fath o ID a dderbynnir wneud cais cyn y dyddiad cau am 5pm ar 24 Ebrill.

Mwy o newydyddion...