Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Y Cyngor yn lansio cynllun bancio amser

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio prosiect arloesol sy'n gwobrwyo gwirfoddolwyr am yr amser y maen nhw'n ei gyfrannu.

Trigolion y Glannau yn ymuno â thimau'r Cyngor ar gyfer prosiect adnewyddu

Yn ddiweddar, ymunodd Cyngor Bro Morgannwg â thrigolion Ystâd y Glannau yn y Barri i ailwampio'r ardal.

Y Cyngor yn bwriadu gwahardd digwyddiadau ar dir sy'n eiddo iddo sy'n cynnig anifeiliaid anwes yn wobrau

MAE Cyngor Bro Morgannwg yn rhoi camau ar waith i roi'r gorau i'r arfer o roi anifeiliaid anwes fel gwobrau.

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...