Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Cynhaliwyd seremoni i dorri'r dywarchen yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg i nodi dechrau'r gwaith

Cynhaliwyd seremoni i dorri'r dywarchen yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg i nodi dechrau'r gwaith ehangu.

Cynllyn tabled i helpu allgau cymdeithasol a gwella llythrennedd digidol

The Vale of Glamorgan Council will be supporting the new Vale Tablet Loan Scheme, which sees Vale Library Services launch Wales' first tablet lending service for library members across the county.

Cynllun Gwella Windsor Road / Plassey Street

Bydd rheoli traffig ar gyfer gwaith adeiladu fel rhan o Gynllun Gwella Windsor Road/Plassey Street.

Cerdded Milltir yn ei sgidiau hi gyda Chyngor y Fro

Gwisgodd cyflogeion Cyngor Bro Morgannwg esgidiau menywod i gwblhau taith filltir o hyd o amgylch canol dinas Caerdydd yn rhan o ymgyrch Rhuban Gwyn y DU gyfan.

Mwy o newydyddion...