Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

118,000 ar gyfer lleoliadau cymunedol ledled y Fro

Mae deuddeg lleoliad cymunedol ym Mro Morgannwg wedi derbyn cyfanswm o £118,683 gan Gronfa Grantiau Cymunedau Cryfach Cyngor Bro Morgannwg.

Polisi parcio newydd ar gyfer Bro Morgannwg

Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried dull rheoli parcio gwahanol

Cyhoeddi cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dau gampws coleg newydd yn y Fro

Mae Cyngor Bro Morgannwg a Choleg Caerdydd a'r Fro yn gweithio ar gynigion uchelgeisiol ar gyfer dau ddatblygiad campws coleg newydd werth miliynau o bunnoedd

Safle datblygiad Ynys y Barri'n cael ei ddangos i fuddsoddwyr rhyngwladol yn Cannes

Mae safle datblygu Pentir Nell yn Ynys y Barri yn cael ei arddangos yn arddangosiad eiddo mwyaf y byd, MIPIM, yn Cannes yr wythnos hon (Mawrth 12-15).

Mwy o newydyddion...