Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Ysgol Gynradd Trwyn y De yn ennill gwobr gynllunio

Mae prosiect Ysgol Gynradd Trwyn y De Cyngor Bro Morgannwg wedi cipio Gwobr Rhagoriaeth Cynllunio Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru.

Y Fro yn dathlu Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Cynhaliodd tîm Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg ddiwrnod teuluol llawn hwyl am ddim ym Mharc Romilly i ddathlu popeth yn ymwneud â chwarae.

Lansio Siop Un Stop am gymorth tai yn swyddogol

Yn ddiweddar bu Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer Tai Sector Cyhoeddus ac Ymgysylltu â Thenant, Margaret Wilkinson yn lansiad Siop Un Stop y Sir ar gyfer cymorth tai.

Mae'r Cyngor yn parhau i gyflawni ymrwymiadau Prosiect Sero

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi bwrw ymlaen â chynlluniau i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau carbon y sefydliad i sero net erbyn 2030.

Mwy o newydyddion...