Cost of Living Support Icon

Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Council targets waste carriers

The Vale of Glamorgan Council's Enforcement Service is stepping up efforts to tackle Illegal waste carriers across the region.

Lansio cyrsiau newydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn y Fro

Mae Canolfan Dysgu'r Fro yn cofrestru dysgwyr ar hyn o bryd ar ein Rhaglen Sgiliau Hanfodol (Saesneg a Mathemateg) o ddechreuwyr i Lefel 2. Mae'r cyrsiau yn ystod y flwyddyn academaidd (36 wythnos) ac yn ystod y tymor yn unig. Gall dysgwyr gofrestru ar unrhyw adeg.

Cynllun Tocyn Aur yn dychwelyd i'r Fro

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â llu o sefydliadau'r trydydd sector i gyflwyno sesiynau gweithgareddau am ddim i drigolion y Fro sy'n 60 oed neu'n hŷn.

Vacancies for LA Governors

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gwahodd Ymgeiswyr sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer swyddi gwag presennol fel llywodraethwyr ysgol Awdurdod Lleol (ALl).

Mwy o newydyddion...