Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Cyngor yn cymeradwyo cynnig ar gyfer datblygiad y Barri

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo cynigion uchelgeisiol am ddatblygiad defnydd cymysg newydd ym mhen gorllewinol canol tref y Barri.

TTP sets plans for next phase of pandemic response

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Caerdydd a'r Fro wedi cyhoeddi ei gynlluniau ar gyfer y ffordd y bydd yn gweithio i fynd i'r afael â heriau tebygol y dyfodol.

Cymorth i ofalwyr ifanc gyda chynllun cerdyn adnabod newydd

Lansiwyd yn ystod Wythnos Gofalwyr gynllun newydd i alluogi gofalwyr ifanc yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i gael y gefnogaeth a'r gydnabyddiaeth sydd eu hangen arnynt.

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...