Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Y Fron fuddugol yng Ngwobrau Diogelu Bwrdd Diogelu Caerdydd ar Fro wards

Cafodd Cyngor Bro Morgannwg ei gydnabod am ei 'Ymrwymiad Eithriadol i ddiogelu plant' yng Ngwobrau Cydnabod Bwrdd Diogelu Caerdydd a'r Fro yn ddiweddar.

Cyngor yn llacio cyfyngiadau gwastraff dros y Nadolig

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ailgyflwyno casgliadau bagiau du anghyfyngedig am gyfnod o dair wythnos ar ddiwedd y flwyddyn i helpu cartrefi i ymdopi â gwastraff dros y Nadolig.

Gwaith gwella ar gyfer cynllun tai gwarchod

Bydd Cynllun Tai Gwarchod yn cael llu o welliannau iddo er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r safonau uchaf.

Cyngor yn gofyn am farn trigolion ar Gynllun Cyflawni Blynyddol

Mae'r Cynllun Cyflawni Blynyddol (CCB) yn manylu ar y gwaith a fydd yn cael ei wneud dros y flwyddyn nesaf er mwyn cyflawni pedwar amcan allweddol y Cyngor.

Mwy o newydyddion...