Gwirio

Rhowch eich côd post i mewn i gael gwybodaeth am eich ardal:

Tanysgrifio I e-byst

Rhowch eich cyfeiriad e-bost i gael eich hysbysu am newyddion, digwyddiadau a diweddariadau eraill:

Newyddion a Diweddariadau

Estyniad i Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru wedi'i gymeradwyo

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo cynigion, a gyflwynwyd gan gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Dewi Sant yr Eglwys yng Nghymru, i ymestyn yr ysgol o 140 o leoedd i 210 o leoedd.

Agoriad pentref newid newydd yng Nghanolfan Hamdden y Barri

Mae'r pentref newid newydd yng Nghanolfan Hamdden y Barri wedi agor i'r cyhoedd.

Darganfyddwch pa barciau yn y Fro a enillodd Wobr y Faner Werdd

MAE Cyngor Bro Morgannwg wedi rhagori unwaith eto yng Ngwobrau'r Faner Werdd, gan ymddangos fel un o'r awdurdodau sy'n perfformio orau yng Nghymru.

Cymeradwyo'r gwaith i adfywio Sied Nwyddau

Mae project cyffrous gwerth £9 miliwn i droi'r hen Sied Nwyddau reilffordd a'r tir cyfagos yn Hood Road, Glannau'r Barri, yn gynllun defnydd cymysg, gan gynnwys pentref cynwysyddion llong a chyfadeilad fflatiau wedi cael ei gymeradwyo.

Mwy o newydyddion...