Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Bwriad i gyflwyno cynnig am arian i roi cynllun atal llifogydd ar waith yn Ninas Powys

Senior Council officers had an encouraging meeting with their counterparts in Welsh Government this week to discuss possible funding arrangements to protect up to 200 properties in Dinas Powys from the future effects of flooding.

Tim Ysgolion yr 21ain Ganrif y Cyngor yn ennill gwobr

THE Vale of Glamorgan Council's 21st Century Schools team has triumphed in the Best Procurement Delivery category at this year's Go Awards Wales.

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Llifogydd

Os oedd llifogydd wedi effeithio arnoch chi ar 23 Rhagfyr 2020, cwblhewch Ffurflen Digwyddiad Llifogydd ar-lein.

Mwy o newydyddion...