Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Cael par yn euog o dorri cyfraith forwrol yn dilyn erlyniad gan Gyngor Bro Morgannwg

Cafwyd dau berson a adawodd i gychod ddirywio yn Harbwr y Barri yn euog o 12 cyhuddiad yn ymwneud â thorri cyfraith forwrol yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Llun 18 Hydref.

Cau maes parcio aml-lawr dros dro yn y Barri

Bydd maes parcio aml-lawr Cyngor Bro Morgannwg ar Court Road, y Barri yn cau i wneud gwaith hanfodol yno.

Disgybl Ysgol Gynradd Saint y brid yn ennill cystadleuaeth poster diogelwch ar y ffyrdd

Mae Disgybl Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint-y-brid wedi ennill cystadleuaeth poster Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru gyda chais sy'n hyrwyddo'r terfyn cyflymder 20mya newydd a gyflwynwyd i bentref yr ysgol.

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...