Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Maer Bro Morgannwg yn coffau D-Day

Bydd Maer Bro Morgannwg, y Cynghorydd Christine Cave, yn cymryd rhan yn Ras Goffa D-Day i nodi bod 76 o flynyddoedd wedi mynd heibio ers y glaniadau yn Normandi

Cyngor Bro Morgannwg yn annog busnesau i wneud cais am gymorth cyn y dyddiad cau

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi annog busnesau i wneud cais am y cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo cyn i amser redeg allan

Carbon Reduction Officer joins Vale of Glamorgan Council Crisis Support Team

Mae mwy i Swyddog Lleihau Carbon Jenifer Green na bod yn ecogyfeillgar - mae ei natur dda wedi'i sbarduno i symud i'r Tîm Cymorth Argyfwng yng Nghyngor Bro Morgannwg lle mae hi'n helpu y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ystod argyfwng y coronafeirws

Hysbysiadau Cyfreithiol

Diwygiadau arfaethedig i Daliadau ym Meysydd Parcio Parciau Gwledig a Chanol Tref

Mwy o newydyddion...