Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Datganiad ar waith gwella yn Ysgol Gynradd Y Bontfaen

Chief Executive Rob Thomas has commented on the current situation.

Cost taliadau byw i ddechrau'r wythnos hon

Yr wythnos hon, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau rhoi taliadau Cymorth Costau Byw gwerth £150 i fwy na 35,000 o drigolion.

Y Cyngor ac ysgolion yn codi arian ar gyfer yr Wcráin

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ymuno ag ysgolion yn y Sir i godi arian ar gyfer Wcráin

Taliad Cymorth o £500 i Ofalwyr Di-dâl

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad cymorth untro o £500, sydd ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru.

Mwy o newydyddion...