Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Datganiad gan Arweinydd y Cyngor

Ddydd Llun, cyhoeddodd y Prif Weinidog gyfres o newidiadau i'r mesurau cenedlaethol sydd ar waith i atal lledaeniad COVID-19 yng Nghymru

Staff ysgolion y Fro'n cyrraedd rhestr fer gwobrau

Mae tri aelod staff o ysgolion Bro Morgannwg yn y ras i gael eu cydnabod ym mhedwerydd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Gwelliannau Trafnidiaeth M4 Cyffordd 34 i'r A48

Gwella Trafnidiaeth Strategol gan gynnwys Y Coridorau o Gyffordd 34 yr M4 i'r A48 gan gynnwys Coridor Pendeulwyn

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...