Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Cymeradwyo cynlluniau i ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhoi caniatâd cynllunio i adeiladu ysgol newydd yn Ysgol Gynradd Dewi Sant yn Nhregolwyn, gan gynyddu capasiti o 140 i 210 o leoedd.

Local lockdown measures introduced to Vale of Glamorgan

Precautionary lockdown measures are to be introduced to the Vale of Glamorgan in an effort to curb a rise in the number of Covid-19 cases

Diweddariadau Coronafeirws 2020

Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod Coronafeirws

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Mwy o newydyddion...