Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Statement from the Mayor of the Vale of Glamorgan

Following the death of His Royal Highness The Prince Phillip, Duke of Edinburgh, Cllr Jayne Norman, Mayor of the Vale of Glamorgan has issued the following statement.

Manwerthwyr Stryd Fawr y Fro yn edrych ymlaen at ailagor

Mae masnachwyr y stryd fawr nad ydynt yn hanfodol o bob rhan o Fro Morgannwg wedi mynegi eu cyffro wrth iddynt baratoi i agor eu drysau o ddydd Llun, 12 Ebrill.

Hysbysiadau Cyfreithiol

Cyhoeddir yr hysbysiadau hyn ar gyfer ac ar ran Cyngor Bro Morgannwg

Llifogydd

Os oedd llifogydd wedi effeithio arnoch chi ar 23 Rhagfyr 2020, cwblhewch Ffurflen Digwyddiad Llifogydd ar-lein.

Mwy o newydyddion...