Cost of Living Support Icon

Gwirio


Tanysgrifio I e-byst

Newyddion a Diweddariadau

Ymgynghoriad yn lansio ar gyfer Cynllun Gweithredu Drafft Bro Oed-Gyfeillgar

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg (BGC) yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol lleol ac aelodau'r cyhoedd i helpu i wneud y Fro yn lle gwell fyth i dyfu'n hŷn.

Cyngor Bro Morgannwg yn cael ei enwi yn y 100 o Gyflogwyr Cynhwysol LGBTQ+ Gorau'r DU

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael ei enwi fel un o'r 100 Cyflogwr Cynhwysol Gorau gan Stonewall am y tro cyntaf eleni.

Ail-gyhoeddi pleidleisiau post

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio drwy'r post ac nad ydych wedi derbyn eich pleidlais bost mae dwy ffordd i ofyn i'ch papur pleidleisio gael ei ailgyhoeddi.

Pleidleiswyr yn cael eu hatgoffa o newidiadau i ddaearyddiaeth etholiadol cyn 4 Gorffennaf

Mae trigolion ar draws de Cymru yn cael eu hatgoffa o newidiadau diweddar yn yr etholaethau seneddol a allai effeithio ar yr ardal y maent yn bwrw eu pleidlais ynddi ar 4 Gorffennaf.

Mwy o newydyddion...