Cost of Living Support Icon

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Search ▲

All


Council targets waste carriers - 22/09/2023

The Vale of Glamorgan Council's Enforcement Service is stepping up efforts to tackle Illegal waste carriers across the region.

 

Lansio cyrsiau newydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn y Fro - 22/09/2023

Mae Canolfan Dysgu'r Fro yn cofrestru dysgwyr ar hyn o bryd ar ein Rhaglen Sgiliau Hanfodol (Saesneg a Mathemateg) o ddechreuwyr i Lefel 2. Mae'r cyrsiau yn ystod y flwyddyn academaidd (36 wythnos) ac yn ystod y tymor yn unig. Gall dysgwyr gofrestru ar unrhyw adeg.

 

Cynllun Tocyn Aur yn dychwelyd i'r Fro - 21/09/2023

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â llu o sefydliadau'r trydydd sector i gyflwyno sesiynau gweithgareddau am ddim i drigolion y Fro sy'n 60 oed neu'n hŷn.

 

Bydd pryderon trigolion yn cael eu cyflwyno i Gonsortiwm y Glannau - 20/09/2023

Lleisiodd Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Lis Burnett a'r Prif Weithredwr Rob Thomas, rwystredigaeth dros 100 o drigolion Glannau y Barri i'r cwmnïau sy'n gyfrifol am oedi wrth ddarparu eu cyfleusterau cymunedol mewn cyfarfod y bore yma.

 

Aelod Cabinet a Gweinidog Llywodraeth Cymru yn ymweld ag ysgol arbenigol newydd - 15/09/2023

Ymunodd y Cynghorydd Rhiannon Birch, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Addysg, y Celfyddydau a'r Gymraeg, â Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg Llywodraeth Cymru, mewn digwyddiad torri rhuban ar gyfer Derw Newydd, ysgol arbenigol newydd y Sir.

 

Dwy ysgol ragorol yng Nghymru wedi cyrraedd y 3 uchaf ar gyfer $250,000 o Wobrau Ysgol Orau'r Byd 2023 - 12/09/2023

Mae dwy ysgol ragorol yn y DU - y ddwy am y tro cyntaf yng Nghymru - wedi'u henwi gyda'r 3 uchaf ar gyfer y $250,000 o Wobrau Ysgol Orau'r Byd 2023. Pum Gwobr Ysgol Orau'r Byd, a sefydlwyd y llynedd gan T4 Education mewn cydweithrediad ag Accenture, American Express, Yayasan Hasanah, a Sefydliad Lemann, yw gwobrau addysg mwyaf blaenllaw'r byd.

 

Mae Ceisiadau Ar Gyfer Cronfa Grant Datblygu Busnes Y Fro Bellach Ar Agor - 11/09/2023

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dyrannu arian o'i Gronfa Ffyniant Gyffredin i gefnogi datblygiad busnesau lleol.

 

Diweddariad ar adolygu deunyddiau a ddefnyddiwyd wrth adeiladu ysgolion ac adeiladau cyhoeddus - 08/09/2023

Datganiad gan Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ar adolygu deunyddiau a ddefnyddiwyd wrth adeiladu ysgolion ac adeiladau cyhoeddus

 

Cynlluniau ar gyfer Gwaith Mawr i Ganolfan Hamdden Penarth - 01/09/2023

MAE Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi mwy na £2 filiwn i uwchraddio'r to a'r cladin allanol yng Nghanolfan Hamdden Penarth.