Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Gwaith yn dechrau ar ardal aml ddefnydd yn Llandochau - 11/02/2020

Mae gwaith wedi dechrau ar ardal gemau amlddefnydd newydd yng Nghaeau Chwarae'r Brenin Siôr V yn Llandochau yn dilyn buddsoddiad o £85,000.

 

Cyflogair Cyngor yn cael ei henwebu ar gyfer gwobr Gwasanaeth Rhagorol wedi project Pontio Cenedlaethau - 04/02/2020

Mae cyflogai Cyngor Bro Morgannwg, Jackie Moon, wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr Gofalwn Cymru am Wasanaethau Rhagorol.

 

Budd Cymunedol i helpu gyda chynnal parciau chwarae y Fro drwy gydol y flwyddyn - 04/02/2020

27 playparks in the Vale will benefit from additional grass cutting during the winter, thanks to a Community Benefit agreement with the Vale of Glamorgan Council's grass-cutting contractors.

 

Cofrestrwch eich diddordeb am docyn cwt traeth blynyddol! - 03/02/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn eich gwahodd chi i gofrestru eu diddordeb i brynu tocyn blynyddol ar gyfer un o gytiau traeth enwog Ynys y Barri.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn coffau Diwrnod Cofio'r Holocost - 30/01/2020

Cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg digwyddiad arbennig i goffáu'r Holocost yn yr Oriel Gelf Ganolog, y mae ynddi arddangosfa ryngweithiol o wybodaeth hanesyddol a gwaith celf ar y pwnc.