Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Search ▲

All


Ardal Chwarae Cilgant Dewi Sant i gael gwaith gwella mawr - 27/09/2022

Bydd plant ym Mhenarth yn gallu mwynhau ardal chwarae newydd ac wedi'i huwchraddio yng Nghilgant Dewi Sant yn fuan yn dilyn buddsoddiad o £120,000 gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Cyngor yn cymryd rhan mewn digwyddiad glanhau traethau - 27/09/2022

The Vale of Glamorgan Council joined local schoolchildren and representatives from other organisations at a recent beach clean event in Penarth.

 

Agor Ysgol Gynradd Ynys y Barri yn y Caban Eco - 22/09/2022

Mae Ysgol Gynradd Ynys y Barri wedi agor Caban Eco Cymunedol newydd fel rhan o ystod o waith o amgylch menter Prosiect Sero Cyngor Bro Morgannwg.

 

Cyngor yn nodi Mis Dal y Bws - 20/09/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn nodi 'Mis Dal y Bws' drwy dynnu sylw at y rhwydwaith o wasanaethau sy'n gweithredu ledled y Sir.

 

The Story So Far gyda Catrin Finch ym Mhafiliwn Pier Penarth - 16/09/2022

Yn ystod yr hydref, bydd Pafiliwn Pier Penarth yn croesawu Catrin Finch am berfformiad o'i sioe boblogaidd 'The Story So Far'.

 

Datganiad gan Faer Bro Morgannwg - 08/09/2022

Yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi'r Frenhines Elisabeth II, mae'r Cynghorydd Susan Lloyd Selby, Maer Bro Morgannwg, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol.

 

Cyngor y Fro yn ceisio barn ar Adroddiad Cwmpasu ACI Drafft - 06/09/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio cam nesaf y CDLlN ac yn holi barn ar Adroddiad Cwmpasu'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) Drafft.

 

Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Bro Morgannwg yn derbyn adroddiad arolygu cadarnhaol - 06/09/2022

Cafodd Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Bro Morgannwg (GTI) raddfa gyffredinol 'Da' yn dilyn arolygiad gan Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi.

 

Gerddi Cymin yn Dathlu Llwyddiant Pirates of Penzance - 01/09/2022

Yn ddiweddar, cynhaliwyd cynhyrchiad theatr llwyddiannus yng Ngerddi'r Cymin o opera gomig Gilbert a Sullivan, The Pirates of Penzance.