Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Cwmni bwyd a'i gyfarwyddwyr yn cael dirwy fawr am dorri cyfreithiau hylendid bwyd - 19/11/2019

Mae dau gyfarwyddwr y bwyty Mughal Emperor yn y Bont-faen wedi cael dirwyon mawr am droseddau hylendid wedi cael eu herlyn ar ran Cyngor Bro Morgannwg.

 

Dyn yn cael ei erlyn am storio tan gwyllt yn anghywir - 19/11/2019

Mae dyn o Benarth wedi cael dirwy sylweddol am fethu â storio tân gwyllt yn gywir yn dilyn ymchwiliad llwyddiannus Safonau Masnach ar ran Cyngor Bro Morgannwg.

 

Dwr nofio Whitmore Bay wedi'i farnu'n rhagorol - 15/11/2019

Mae ansawdd dwr nofio Whitmore Bay wedi cael dyfarniad rhagorol unwaith eto yn dilyn y rownd ddiweddaraf o brofion gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

 

Aelod staff cegin Ysgol Gynradd Palmerson sydd wedi gweini am flynyddoedd lawer yn cipio gwobr - 15/11/2019

MAE cynorthwy-yd cegin Shirley Curnick o ysgol gynradd Palmerston wedi cipio gwobr Cymdeithas Arlwyo yr Awdurdod Lleol, sef Seren Ddisglair ar ôl gweini cinio ysgol am fwy na 40 mlynedd.

 

Trefi y Fro yn disgleirio y Nadolig hwn - 14/11/2019

Bydd pob un o'r pedwar canol tref yn y Fro yn disgleirio tymor y Nadolig hwn diolch i gyllid ychwanegol gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Myfyrwyr Canolfan Dysgur Fro yn dathlu llwyddiant diwedd y flwyddyn - 13/11/2019

Cafodd myfyrwyr Canolfan Dysgu'r Fro a weithredir gan Gyngor Bro Morgannwg yn Llyfrgell y Barri eu tystysgrifau

 

Cyngor Bro Morgannwg i nodi Diwrnod y Cadoediad - 08/11/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn dal i gefnogi'r Lleng Brydeinig Frenhinol drwy gynnal seremoni gosod torch i nodi Diwrnod y Cadoediad ar ddydd Llun 11 Tachwedd.

 

Astudiaeth marina ar gyfer Dociau'r Barri - 05/11/2019

Gallai cychod bach a chychod hwylio fod yn angori yn Noc y Barri yn y dyfodol ar ôl i Gyngor Bro Morgannwg a Chymdeithas Porthladdoedd Prydain (ABP) gomisiynu The Marine Group i ymchwilio i'r posibilrwydd o greu Marina.

 

Penarth i gael cynllun rhannu beiciau trydan cyhoeddus cyntaf Cymru - 31/10/2019

Mae Cyngor Mro Morgannwg wedi neilltuo cyllid i dreialu'r cynllun rhannu beiciau trydan llawn cyntaf.