Cost of Living Support Icon

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Search ▲

All


Mae'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am brawf adnabod pleidleisiwr am ddim ar gyfer Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn prysur agosáu - 12/04/2024

Mae'r amser i wneud cais i gael ID pleidleisiwr am ddim cyn etholiadau mis Mai yn prinhau. Bydd angen i unrhyw un nad oes ganddo/ganddi fath o ID a dderbynnir wneud cais cyn y dyddiad cau am 5pm ar 24 Ebrill.

 

Y Cyngor i uwchraddio cyfleusterau chwaraeon y Barri - 10/04/2024

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgelu cynlluniau uchelgeisiol i uwchraddio cyfleusterau chwaraeon yn ardal Colcot a Buttrills yn y Barri, gan gynnig mwy o gyfleoedd am weithgarwch corfforol, yn enwedig i fenywod a merched

 

Cartref Gofal Cyngor Bro Morgannwg yn sefydlu partneriaeth â Tîm Gwneud Iawn â'r Gymuned Gwasanaeth Prawf Cymru - 09/04/2024

Fel rhan o'u rhaglen Gwneud Iawn â'r Gymuned, mae'r Gwasanaeth Prawf wedi bod yn gweithio gyda Chartref Preswyl Southway, Y Bont-faen, i wneud gwaith trawsnewidiol i'r cartref gofal.

 

Cyngor yn cyhoeddi rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod - 08/04/2024

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi ei Gynllun Cyflawni Blynyddol (CCB), sy'n nodi'r meysydd ffocws ar gyfer y sefydliad am y deuddeg mis nesaf.

 


March 2024


Grŵp Ieuenctid y Cyngor yn Paentio Murlun yng Nghanolfan Gymunedol Buttrills - 28/03/2024

Yn ddiweddar, cydweithiodd Prosiect Ieuenctid Hive Guys, a ariannwyd gan Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Bro Morgannwg, gydag artistiaid lleol, Hurts So Good, i greu murlun yn y ganolfan gymunedol.

 

Y Cyngor Yn Lansio Gwasanaeth Ailgylchu Masnachol Newydd - 26/03/2024

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio gwasanaeth ailgylchu masnachol newydd i helpu busnesau fodloni'r rheoliadau ailgylchu yn y gweithle diweddaraf yng Nghymru.

 

Cyngor yn helpu i gyflawni adeilad gofal ychwanegol i bobl hyn - 23/03/2024

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â Wales & West Housing (WWH) i ddarparu adeilad gofal ychwanegol newydd i bobl hŷn o'r radd flaenaf ym Mhenarth.

 

Cyngor yn Dyfarnu Cyllid Grant ar gyfer Muriau Tref Y Bont-faen - 22/03/2024

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno i ddyfarnu cyllid Ymddiriedolaeth Siarter y Bont-faen (CCT) tan fis Mawrth 2029 i gynorthwyo gyda chynnal a chadw muriau hanesyddol y dref.

 

Ymwelodd Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg â Siop 'Gift that Matters' Marie Curie yn ystod y Great Daffodil Appeal - 15/03/2024

Ymwelodd Lis Burnett, Arweinydd y Cyngor, â siop elusen Marie Curie ar Windsor Road, Penarth, fel rhan o'u Great Daffodil Appeal.

 

Gwasanaeth Ieuenctid y Cyngor yn Cefnogi Murlun Clwb Rygbi'r Barri - 15/03/2024

Mae Gwasanaeth Ieuenctid y Fro, sy'n cael ei oruchwylio gan Gyngor Bro Morgannwg, wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Chlwb Rygbi'r Barri a'r artistiaid lleol, Hurts so Good, i greu murlun yng Nghlwb Rygbi'r Barri.

 

Vale Telecare and TEC Cymru been honoured with a prestigious National award nomination - 15/03/2024

The nomination recognizes the impact of their emergency alarm system, which is worn by older and vulnerable individuals, in enhancing safety and well-being.

 

Cyngor yn cynnal cyfarfod i drafod ansawdd dwr - 15/03/2024

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dod â phartïon allweddol at ei gilydd i helpu i fynd i'r afael â phroblemau ansawdd dŵr ym Mae'r Tŵr Gwylio.

 

Y Bont-faen yn Derbyn Adroddiad Hynod Gadarnhaol gan Arolygwyr Estyn - 11/03/2024

Mae un o ysgolion Bro Morgannwg wedi derbyn adroddiad arolygu ardderchog wedi i Arolygwyr Estyn ymweld â'r ysgol.

 

Y Cyngor yn cymeradwyo'r gyllideb - 06/03/2024

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi mwy o arian yn y Gwasanaethau Cymdeithasol ac yn cynyddu cyllid ysgolion ar ôl i'w gyllideb ar gyfer 2024/25 gael ei chadarnhau neithiwr.

 

Grŵp ieuenctid y cyngor yn ennill gwobr - 01/03/2024

Mae grŵp cyfranogiad Cyngor Bro Morgannwg wedi derbyn cydnabyddiaeth bellach ar ôl ennill gwobr Dathlu Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru mewn seremoni yn Llandudno.