Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Gwaith yn dechrau ar ailddatblygu Ysgol Uwchradd Pencoedtre - 02/06/2020

Aeth y Cynghorydd Lis Burnett, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Adfywio ac Addysg, i seremoni torri'r dywarchen i nodi dechrau'r gwaith ailddatblygu yn Ysgol Uwchradd Pencoedtre

 

Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg yn canmol ymdrechion gwirfoddolwyr yn ystod pandemig coronafeirws - 01/06/2020

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, Neil Moore, wedi canmol gwirfoddolwyr am y cyfraniad y maent yn ei wneud yn ystod yr achosion o coronafeirws

 


May 2020


Cyngor Bro Morgannwg yn cyhoeddi rhybudd ynghylch defnyddio parciau - 21/05/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhybuddio trigolion y caiff parciau a mannau agored eu gorfodi i gau eto os bydd ymwelwyr yn parhau i dorri rheolau ynglŷn â'u defnyddio.

 

Ailagor Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref - 19/05/2020

Bydd Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn ailagor o ddydd Mawrth 26 Mai, ond byddant yn gweithredu drwy apwyntiad yn unig, er mwyn helpu i gydymffurfio â rheoliadau ymbellhau cymdeithasol, yn diogelu trigolion a staff.

 

Cyngor Bro Morgannwg i ddiwygio cyfyngiadau mewn parciau a pharciau gwledig - 15/05/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu caniatáu mynediad cyfyngedig at barciau a pharciau gwledig er mwyn i drigolion lleol wneud ymarfer corff yn dilyn y mân addasiadau i gyfyngiadau coronafeirws a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

 

Sgam Treth Gyngor - 13/05/2020

Sgam e-bost yn cynnig ad-daliad treth gyngor er mwyn cael manylion talu gan breswylwyr.

 

Datganiad gan Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg 11 Mai 2020 - 11/05/2020

Amlinellodd y Prif Weinidog ddull synhwyrol bwyllog ar gyfer cam nesaf yr ymateb i'r pandemig Covid-19 yma yng Nghymru ddydd Gwener a dyma'r ymateb rydym yn ei chroesawu ym Mro Morgannwg.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn nodi Diwrnod VE - 07/05/2020

The Vale of Glamorgan Council is encouraging residents to celebrate the 75th anniversary of VE Day at home by taking part in a number of activities to mark the occasion

 

Gweithiwr Cyngor Bro Morgannwg yn gwneud gwaith gofal cymdeithasol yn lle rheoli projectau er mwyn helpu i frwydro yn erbyn y Coronafeirws - 06/05/2020

Mae rheolwr projectau Cyngor Bro Morgannwg, Matt Curtis, wedi dechrau gwneud gwaith gofal cymdeithasol yn lle gwaith cynllunio strategol ar ôl ateb yr alwad i gefnogi gwasanaethau rheng flaen yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

 

Project adfywio mawr Bro Morgannwg yn agosau at garreg filltir nodedig - 06/05/2020

Mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud ar broject adfywio mawr diweddaraf Bro Morgannwg, a disgwylir i rannau o ddatblygiad newydd y Sied Nwyddau werth £9,000,000 agor y mis nesaf.

 

Dathlu Diwrnod VE gartref - 06/05/2020

Dyma rai syniadau gwych i'ch helpu i gynnal eich dathliadau Diwrnod VE eich hun yn ystod y cyfyngiadau presennol.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cynhyrchu arwyddion ffyrdd i gydnabod staff rheng flaen - 05/05/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn talu teyrnged i'r staff rheng flaen sy'n gweithio o dan amgylchiadau heriol dros ben yn ystod argyfwng coronafeirws

 

Cynllun Grantiau Bach ar gyfer Grwpiau Bro Morgannwg - 04/05/2020

Cynllun grantiau bach i helpu grwpiau gwirfoddol ym Mro Morgannwg sy'n gweithio'n galed i ymateb i'r argyfwng COVID 19.

 

Gwaith ailddatblygu Ysgol Uwchradd Pencoedtre i ddechrau yr wythnos nesaf - 01/05/2020

Mae gwaith adeiladu ysgol newydd sbon ar gyfer Ysgol Uwchradd Pencoedtre ar fin cychwyn fel rhan o fuddsoddiad gwerth £34.7 miliwn gan Gyngor Bro Morgannwg a Llywodraeth Cymru.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn ehangu gwasanaethau llyfrgelloedd ar-lein - 01/05/2020

Mae llyfrgelloedd Bro Morgannwg wedi ehangu'r gwasanaethau ar-lein sydd ar gael yn ystod argyfwng y Coronafeirws, yn dilyn buddsoddiad gwerth £100,000. Mae'r Cyngor yn cynnig llu o ddosbarthiadau digidol hefyd.