Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Search ▲

All


Goleuadau a decin newydd i gael eu gosod ym Mhafiliwn Pier Penarth - 03/02/2023

The Vale of Glamorgan Council will shortly begin the latest improvement work at Penarth Pier Pavilion – with new decking and lighting set to be installed.

 

Llanilltud Fawr i gynnig cartrefi dros dro i deuluoedd o Wcráin - 03/02/2023

Bydd tua 90 o unedau llety dros dro yn cael eu datblygu ar safle hen Ysgol Gynradd Eagleswell yn Llanilltud Fawr.

 


January 2023


Grwpiau cymunedol yn cael cyfle i gyflwyno ceisiadau am gyllid o'r Gronfa Ffyniant Gyffredin - 27/01/2023

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig cyfle i grwpiau lleol gael mynediad at gyllid drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU.

 

Ardal chwarae Penarth yn ailagor ar ei newydd wedd - 26/01/2023

Mae ardal chwarae Dewi Sant ym Mhenarth wedi ailagor yn dilyn rhaglen o waith adnewyddu a ariannwyd drwy fuddsoddiad £120,000 gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Gallai Bae yr Twr Gwylio ddod yn lleoliad ymdrochi dynodedig - 26/01/2023

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gofyn am farn ar gynnig i wneud Bae yr Twr Gwylio yn Y Barri yn lleoliad ymdrochi penodedig.

 

Gwaith i adnewyddu ardal Chwarae Porthceri ar y gweill - 23/01/2023

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn buddsoddi £160,000 er mwyn cwblhau cynlluniau i uwchraddio ardal Chwarae Parc Gwledig Porthceri.

 

Cyngor yn lansio ymgynghoriad ar gynigion y gyllideb ddrafft - 20/01/2023

Yn dilyn cyfarfod o Gabinet Cyngor Bro Morgannwg heddiw, gwahoddir trigolion i rannu eu barn ar gynigion i gynyddu'r Dreth Gyngor 4.9 y cant a mynd i'r afael â diffyg cyllidebol o tua £9 miliwn.

 

Datganiad gan Gyngor Bro Morgannwg ar Eagleswell Road - 20/01/2023

Arweinydd y Cyngor yn esbonio cynlluniau'r Awdurdod ar gyfer y safle

 

Work on Barry Docks Transport Interchange begins - 20/01/2023

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau gwaith ar Gyfnewidfa Drafnidiaeth Dociau'r Barri.

 

Y Cyngor yn cyhoeddi adroddiad ar gyllideb 2023/24 - 13/01/2023

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi datgelu'r cynnydd mae'n ei gynnig yn y Dreth Gyngor, gydag adroddiad ar gyllideb 2023/24 i gael ei ystyried yr wythnos nesaf.

 

Cyngor yn erlyn perchennog siop ddiodydd drwyddedig yn dilyn gwerthiant alcohol dan oed - 12/01/2023

Mae gweithredwr siop ddiodydd drwyddedig yn y Barri wedi cael dirwy o dros £2,500 am werthu alcohol dan oed ac am droseddau trwyddedu eraill yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Cyngor Yn Nodi Diwrnod Cofio'r Holocost - 27/01/2022

The Vale of Glamorgan Council joined people across the world in marking Holocaust Memorial Day.