Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Diweddariadau Coronafeirws 2020

 

Search ▲

All


Y Cyngor yn lansio cynllun bancio amser - 24/09/2021

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi lansio prosiect arloesol sy'n gwobrwyo gwirfoddolwyr am yr amser y maen nhw'n ei gyfrannu.

 

Trigolion y Glannau yn ymuno â thimau'r Cyngor ar gyfer prosiect adnewyddu - 23/09/2021

Yn ddiweddar, ymunodd Cyngor Bro Morgannwg â thrigolion Ystâd y Glannau yn y Barri i ailwampio'r ardal.

 

Y Cyngor yn bwriadu gwahardd digwyddiadau ar dir syn eiddo iddo syn cynnig anifeiliaid anwes yn wobrau - 22/09/2021

MAE Cyngor Bro Morgannwg yn rhoi camau ar waith i roi'r gorau i'r arfer o roi anifeiliaid anwes fel gwobrau.

 

Y Cyngor yn ymuno ag ymgyrch i recriwtio gofalwyr maeth - 20/09/2021

The Vale of Glamorgan Council has joined a campaign to significantly increase the number and diversity of foster carers in Wales.

 

Cynllun Haf o Hwyl yn llwyddiant - 17/09/2021

Cyflwynodd Cyngor Bro Morgannwg raglen o weithgareddau hamdden, chwaraeon a diwylliannol am ddim i blant a phobl ifanc dros wyliau'r haf.

 

Y Cyngor i gefnogi lansio cynllun peilot Tocyn Euraidd - 14/09/2021

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Chwaraeon Cymru a sefydliadau eraill yn y trydydd sector i gyflawni cynllun gweithgareddau'r Tocyn Euraidd.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn nodi Diwrnod y Gwasanaethau Brys - 09/09/2021

Ymunodd Maer Bro Morgannwg, y Cyng. Jayne Norman, â gweithwyr yr Heddlu, y gwasanaeth Ambiwlans a'r gwasanaeth Tân ac Achub i ddangos ei chefnogaeth.

 

Oriel y Cyngor yn cynnal Arddangosfa Haf o Hwyl - 02/09/2021

Bydd Oriel Gelf Ganolog Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal arddangosfa newydd sy'n cofnodi rhaglen gweithgareddau Haf o Hwyl.