Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Twyll Treth Gyngor - 15/02/2019

Mae trigolion yn cael eu rhybuddio am sgamiau sy'n cynnig disgownt Treth Gyngor, gyda'r bwriad o gael gafael ar fanylion talu.

 

Cynnig i gynyddu'r dreth gyngor i helpu i gau bwlch cyllido Cyngor Bro Morgannwg - 13/02/2019

Bydd cynnydd yn y dreth gyngor ym Mro Morgannwg yn cael ei gynnig i gynghorwyr yn hwyrach yn y mis

 

Milwr wedi ymddeol yn canu clodydd tiwtor Cymraeg - 13/02/2019

Penderfynodd un o breswylwyr y Fro, John Voss, ymuno â chwrs dysgu Cymraeg er mwyn bod yn gefn i'w ferch yn ei haddysg amlieithog.

 

Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Bro Morgannwg yn rhybuddio y gallai yr toriadau i gyllid y Cyngor a wneir bob blwyddyn gael canlyniadau difrifol iawng - 08/02/2019

MAE'R Rheolwr Gyfarwyddwr Rob Thomas wedi rhybuddio bod gwasanaethau Cyngor Bro Morgannwg dan fygythiad difrifol o ganlyniad i'r cyllid sydd wedi'i dorri.

 

Swyddogion Cyngor Bro Morgannwg yn mynd i ddigwyddiad Diwrnod Cofio yr Holocost yn yr Oriel Ganolog - 07/02/2019

Vale of Glamorgan Council Cabinet Member for Learning and Culture Bob Penrose and Mayor Leighton Rowlands recently hosted an event at the Art Central Gallery to mark Holocaust Memorial Day.

 

Ysgol Gymraeg Sant Curig yn rhagori yn ol adroddiad arolygu yn ddiweddar - 06/02/2019

Mae ysgol ym Mro Morgannwg wedi disgleirio mewn adroddiad arolygu yn ddiweddar.

 

Gwelliannau i Ardal Chwarae Batts Field - 05/02/2019

The Vale of Glamorgan Council has refurbished Batts Field play area in Barry at a cost of around £50,000

 

Perchennog bwyty yn y Barri yn cael dirwy am arddangos sgor hylendid bwyd anghywir - 01/02/2019

Mae perchennog bwyty yn y Barri wedi cael dirwy am arddangos sgôr hylendid bwyd anghywir ar wefan ei dŷ bwyta ar ôl erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg trwy'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.