Cost of Living Support Icon

Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Search ▲

All


Ymgynghoriad yn lansio ar gyfer Cynllun Gweithredu Drafft Bro Oed-Gyfeillgar - 18/07/2024

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg (BGC) yn gweithio gyda sefydliadau cymunedol lleol ac aelodau'r cyhoedd i helpu i wneud y Fro yn lle gwell fyth i dyfu'n hŷn.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cael ei enwi yn y 100 o Gyflogwyr Cynhwysol LGBTQ+ Gorau'r DU - 15/07/2024

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cael ei enwi fel un o'r 100 Cyflogwr Cynhwysol Gorau gan Stonewall am y tro cyntaf eleni.

 

Ail-gyhoeddi pleidleisiau post - 01/07/2024

Os ydych wedi cofrestru i bleidleisio drwy'r post ac nad ydych wedi derbyn eich pleidlais bost mae dwy ffordd i ofyn i'ch papur pleidleisio gael ei ailgyhoeddi.