Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Cynefin bywyd gwyllt newydd i gael ei greu ym Mharc Gwledig Porthceri - 18/04/2019

Bydd cynefin newydd i blanhigion a bywyd gwyllt prin yn cael ei sefydlu ar safle'r cwrs golff byr gwag ym Mharc Gwledig Porthceri.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn ymrwymo cyllid i ddau sefydliad cymorth - 17/04/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cytuno i roi cefnogaeth ariannol pellach – cyfanswm o dros £700,000 dros y tair blynedd nesaf – i ddau sefydliad sy'n rhoi cymorth a chyngor i breswylwyr.

 

Adroddiad yn datgelu bod tenantiaid Tai Cyngor Bro Morgannwg yn hapus gyda'u cartrefi - 16/04/2019

Adroddiad yn datgelu bod tenantiaid Tai Cyngor Bro Morgannwg yn hapus gyda'u cartrefi

 

Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg yn ymddangos ar BBC Radio Wales i dynnu sylw at danariannu disgyblion - 11/04/2019

Mae Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg, John Thomas, wedi ymddangos ar raglen Good Morning Wales BBC Radio Wales i wthio ymhellach am setliad addysg tecach gan Lywodraeth Cymru.

 

Yr Oriel Gelf Ganolog yn croesawu arddangosfa gelf ryngwladol - 11/04/2019

Dros y mis nesaf, bydd yr Oriel Gelf Ganolog yn Sgwâr y Brenin, sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Bro Morgannwg, yn croesawu'r arddangosfa gelf lwyddiannus Open Books.

 

Adeilad cymundeol Tresimwn yn cael ei uwchraddio yn rhan o'r gwaith i wella Lôn Pum Milltir - 11/04/2019

Ystafell Ddarllen Tresimwn yw'r adeilad cymunedol cyntaf ym Mro Morgannwg i elwa ar ran o'r gwaith sy'n cael ei gynnal i uwchraddio'r Lôn Pum Milltir gerllaw.

 

Ffair Yrfaoedd y Cyngor yn llwyddiant! - 11/04/2019

Ddydd Gwener diwethaf, cynhaliodd Cyngor Bro Morgannwg ffair yrfaoedd ar gyfer tair ysgol uwchradd leol.

 

Cynghorwyr y Bont-Faen yn galw ar i fwy o grpwiau cymunedol wneud cais am £200,000, wrth i Sgowtiaid lleol dderbyn £17,000 - 11/04/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn apelio ar grwpiau cymunedol yn y Bont-faen i gyflwyno cynigion am gyfleusterau cymunedol newydd, neu addasiadau i'r rhai hynny y maen nhw'n eu rheoli ar hyn o bryd.

 

Y Cyngor yn rhoi camau gorfodi pellach ar waith yn erbyn datblygwyr y Glannau - 09/04/2019

Mae Cyngor Bro Morgannwg unwaith eto wedi rhoi camau gorfodi ar waith yn erbyn Persimmon Homes ar ôl iddyn nhw ddechrau gwneud gwaith adeiladu pellach ar Lannau'r Barri heb ganiatâd cynllunio.

 

Arddangosfa gelf ryngwladol yn dychwelyd i'r Barri. - 02/04/2019

Bydd yr Oriel Gelf Ganolog sy'n cael ei rhedeg gan Gyngor Bro Morgannwg yn Sgwâr y Brenin yn croesawu'n ôl yr arddangosfa gelf lwyddiannus Open Books.