Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Diweddariadau Coronafeirws 2020

 

Search ▲

All


Llwybr Celf y Cyfnod Clo i redeg dros yr hanner tymor - 21/10/2020

Bydd Grŵp Celf Dinas Powys yn cynnal Llwybr Celf y Cyfnod Clo i breswylwyr lleol o ddydd Sadwrn, 24 Hydref i ddydd Sul, 01 Tachwedd.

 

Arweinydd y Cyngor yn rhoi Datganiad yn dilyn cyhoeddiad cyfnod cloi Llywodraeth Cymru - 19/10/2020

Y Cynghorydd Neil Moore yn annog preswylwyr i aros gartref ac aros yn ddiogel yn dilyn cyhoeddiad cyfnod atal byr

 

Pedwar o Aelodau Staff Cyngor Bro Morgannwg yn derbyn Medalau yr Ymerodraeth Brydeinig - 13/10/2020

Mae pedwar o aelodau staff Cyngor Bro Morgannwg wedi ennill Medalau'r Ymerodraeth Brydeinig am eu hymdrechion yn ystod y pandemig Coronafeirws

 

System ailgylchu ddidoli yn cael ei chyflwyno'n y Barri - 13/10/2020

Mae system ailgylchu ddidoli newydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael ei chyflwyno i'r Barri o'r wythnos sy'n dechrau Ddydd Llun, 19 Hydref

 

Cyngor Bro Morgannwg yn rhybuddio am sgamiau Profi Olrhain a Diogelu - 12/10/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi rhybuddio preswylwyr bod cyfathrebu ffug sy'n honni ei fod yn dod o wasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Iechyd Cyhoeddus Cymru, wrthi'n cylchredeg

 

Masnachwyr lleol y stryd fawr yn galw am gefnogaeth yn ystod cyfyngiadau lleol - 12/10/2020

High street traders across the Vale of Glamorgan say they "need shoppers now more than ever" after local lockdown measures were imposed.

 

Cyngor yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod - 09/10/2020

Bydd y Lloches Orllewinol ar Ynys y Barri yn cael ei oleuo â goleuadau pinc a glas o'r 9fed i'r 15fed o fis Hydref i gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod.

 

Ap newydd parcio ceir yn cael ei gyflwyno i bum lleoliad - 09/10/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyflwyno gwasanaeth taliadau parcio newydd i bum safle o amgylch y Sir

 

Cyngor Bro Morgannwg yn dechrau ymgynghoriad ar barcio sy'n creu problemau - 08/10/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gofyn am farn pobl ar gynigion i gyflwyno rheolaethau parcio preswylwyr mewn chwe man penodol lle ceir problemau yn y Sir.

 

Car Camera yr Cyngor yn nodi dros 200 o droseddau yn ystod ei dair wythnos gyntaf ar y ffyrdd - 06/10/2020

Mae car camera newydd Cyngor Bro Morgannwg wedi nodi dros 200 o gerbydau'n parcio'n anghywir yn ystod ei dair wythnos gyntaf ar y ffyrdd

 

Vale of Glamorgan Council marks Black History Month - 06/10/2020

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn goleuo Twnnel Hood Road yn y lliwiau holl-Affricanaidd, sef coch, melyn a gwyrdd, i nodi Mis Hanes Pobl Dduon

 

Gwahodd ceisiadau i Gronfa Grant Sefydliad y Maer - 06/10/2020

Mae Cronfa Grant Sefydliad y Maer Bro Morgannwg yn gwahodd ceisiadau gan Grwpiau Cymunedol, y Sector Gwirfoddol a sefydliadau dielw