Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Pass Plus Cymru - 20/01/2020

Gall Pass Plus Cymru helpu gyrwyr ifanc rhwng 17 a 25 oed i wella eu sgiliau gyrru.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn helpu clwb dawns i gael cyllid - 14/01/2020

Mae clwb dawns yn y Barri wedi cael llawr newydd wedi ei osod yn unswydd at y diben ar ôl i Gyngor Bro Morgannwg ei helpu i sicrhau arian.

 

Brecon Court developers recognised by Considerate Constructors Scheme - 14/01/2020

Developers at the Vale of Glamorgan Council's Brecon Court site in Barry have been recognised by the Considerate Constructors Scheme for the excellent standards they maintain.

 

Gwaith yn dechrau ar neuadd bentref Aberogwr gyda chymorth preswylydd lleol poblogaidd - 13/01/2020

Mae gwaith wedi dechrau ar neuadd bentref newydd yn Aberogwr.

 

Cyngor Bro Morgannwg yn cynyddu stoc tai cymdeithasol a fforddiadwy - 02/01/2020

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi dechrau rhaglen waith uchelgeisiol i gynyddu'r ddarpariaeth tai fforddiadwy fydd yn gweld 500 o eiddo Cyngor yn cael eu hadeiladu dros y bum mlynedd nesaf