Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 

Search ▲


Cynnig Gofal Plant - 18/01/2019

Cynnig Gofal Plant 30 awr yn gymorth â groesawir ar gyfer rhieni ym Mro Morgannwg

 

Llwyfan Gwyli Penarth i ailagor - 17/01/2019

Disgwylir i Lwyfan Gwylio Penarth ailagor erbyn canol y mis nesaf, ar ôl i'r contractwyr gwblhau'r gwaith cywiro y gofynnwyd amdano gan y Cyngor

 

Ffair Wirfoddoli Fawr GVS - 17/01/2019

Bydd dros 50 o sefydliadau gwirfoddol yn dod at ei gilydd yn Neuadd Goffa'r Barri i ddathlu gwirfoddoli, mewn digwyddiad recriwtio gwirfoddolwyr.

 

Cronfa gwerth £20mil ar gyfer gwelliannau i Driongl Arcot - 08/01/2019

Mae Triongl Arcot Street wedi'i enwi fel ardal gyhoeddus agored a fyddai'n elwa o gael gwaith celf o safon.

 

Swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol - 07/01/2019

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth y rhai yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer y swyddi presennol i lywodraethwyr ysgol yr Awdurdod Lleol (ALl).

 

Coridor Trafnidiaeth Gynaliadwy Morglawdd Caerdydd Penarth - 04/01/2019

Mae'r Cyngor wedi comisiynu'r ymgynghorwyr Capita i wneud astudiaeth Cam Un WelTAG (Canllaw Arfarnu a Chynllunio Trafnidiaeth Cymru) i ddatblygu ac arfarnu opsiynau posibl ar gyfer gwella trafnidiaeth gynaliadwy o fewn a rhwng morglawdd Caerdydd a Phenarth.

 

Cartref preswyl yn y Fro yn galw am bleidleisiau i ennill cyfran o gronfa fagiau Tesco - 03/01/2019

Mae cartref preswyl Tŷ Dyfan y Fro yn gwneud cais i roi hwb ariannol enfawr i fenter Bagiau Cymorth Tesco.

 

Cynyddu cyllid Cyngor Bro Morgannwg ar gyfer Cynllun Ysgolion yr 21ain Ganrif - 02/01/2019

MAE CYLLID cam nesaf Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Cyngor Bro Morgannwg wedi cynyddu i bron i £144 miliwn, sy'n golygu y bydd dwy ysgol a oedd i fod gael eu hailwampio yn cael adeiladau newydd sbon.