Y Newyddion Diweddaraf

Y straeon newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf gan Gyngor Bro Morgannwg 


Search ▲

All


Y Cyngor yn cynnal gwaith atal llifogydd yn Ninas Powys a Sili - 21/01/2022

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi sicrhau mwy na £140,000 gan Lywodraeth Cymru i ymchwilio i sut y gall cartrefi yn Ninas Powys

 

Cyngor i wario £1.5 miliwn ar fflatiau newydd yn y Barri - 19/01/2022

Cyngor i wario £1.5 miliwn ar fflatiau newydd yn y Barri

 

Beiciau OVO yn dychwelyd i Fro Morgannwg - 17/01/2022

MAE defnyddwyr yn cael cynnig credyd o £5 i ddathlu'r ffaith fod OVObikes yn dychwelyd i Fro Morgannwg.

 

Council extends consultation period for local development plan - 17/01/2022

Council extends consultation period for local development plan

 

Cyngor Bro Morgannwg yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost - 14/01/2022

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn nodi ddiwrnod rhyngwladol y cofio gydag arddangosfeydd yn yr Oriel Celf Ganolog a Phafiliwn Penarth.

 

Grant Cymunedol Partneriaeth Natur Leol - 13/01/2022

Mae Partneriaeth Natur Bro Morgannwg yn chwilio am brosiectau a fydd yn cyflawni ein nod o gynnal a chyfoethogi bioamrywiaeth a hyrwyddo gwydnwch ecosystemau.

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus y Fro yn lansio cam nesaf Asesiad Lles - 13/01/2022

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg (BGC) wedi lansio'r ymgynghoriad Asesiad Lles yn ddiweddar ac mae'n gwahodd preswylwyr i rannu eu barn ar yr Asesiad.

 

Cyngor Bro Morgannwg wedi erlyn bridwyr cwn - 12/01/2022

Mae cwpl o Dresimwn oedd yn bridio cŵn mewn modd anghyfreithlon wedi cael gorchymyn i dalu mwy na £450,000 yn dilyn erlyniad llwyddiannus gan Gyngor Bro Morgannwg.

 

Mae Llyfrgelloedd Bro Morgannwg wedi cyflwyno 3000 o ddelweddau hanesyddol i Brosiect Casgliad y Werin Cymru - 04/01/2022

Mae llyfrgelloedd yn y Fro wedi bod yn casglu lluniau lleol sy'n dyddio o'r 19eg ganrif i'r 21ain i'w cyflwyno i Brosiect Casgliad y Werin Cymru.