Cost of Living Support Icon

Diweddariadau Coronafeirws

Bydd y dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn ystod cychwyn Coronafeirws Nofel (COVID-19).

 

Mae'r Cyngor yn annog pob preswylydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyngor a'r canllawiau cyfredol sydd ar gael ar wefannau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Cysylltwch a Profi, Olrhain a Diogelu Caerdydd a’r Fro

 

Siarad ag asiant drwy sgwrs we:

 

Dechrau sgwrs we POD

 

  • 02920 788320

 

Pecynnau Profion Llif Unffordd

OOs oes gennych symptomau COVID-19, gallwch archebu profion ar-lein i’w danfon i’r cartref (ar GOV.UK).

 

Nid yw profion llif unffordd (LFT) y GIG ar gael am ddim i’r cyhoedd mwyach oni bai bod ganddynt symptomau COVID-19.

 

Os nad oes gennych symptomau ond eich bod eisiau defnyddo profion LFT, gallwch eu prynu o amryw o siopau.